Rechtsbescherming tegen canonexplosie

: Regulering van erfpachtvoorwaarden ter verbetering van de rechtspositie van erfpachters bij canonverhoging

  • Jacqueline Broese van Groenou

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Aan het recht van de erfpachter om een onroerende zaak van een ander te gebruiken wordt veelal een financiƫle tegenprestatie verbonden, de erfpachtcanon (art. 5:85 lid 2 BW). Bij de overdracht van het erfpachtrecht, het einde van een canontijdvak of wijziging van de bestemming van de onroerende zaak kunnen erfpachters onverwacht geconfronteerd worden met een verhoging van de canon waardoor hun financiƫle lasten verzwaard worden. De rechter toetst of de canonverhoging redelijk is aan de hand van (uitleg van) de wet, de vestigingsakte en de algemene erfpachtvoorwaarden. Het zou de erfpachter meer rechtsbescherming geven wanneer hierbij aandacht is voor de bestemming van de onroerende zaak. Rekening houdend met de goederenrechtelijke rechtsverhouding en de contractvrijheid leidt een combinatie van zelfregulering en aanvulling van de wet met het voorschrift om ook bepalingen over canonwijziging in de akte van vestiging op te nemen en daarbij uitsluitend objectieve normen te hanteren ertoe dat erfpachters van toekomstige rechten vooraf weten op welke momenten en op welke wijze de canon verhoogd kan worden. Voor bestaande rechten moet overgangsrecht geformuleerd worden.
Date of Award27 Apr 2012
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorPeter Slangen (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Cite this

Rechtsbescherming tegen canonexplosie: Regulering van erfpachtvoorwaarden ter verbetering van de rechtspositie van erfpachters bij canonverhoging
Broese van Groenou, J. (Author). 27 Apr 2012

Student thesis: Master's Thesis