Rechtsbescherming tegen de bestuurlijke boete

 • A.A.J.M. Roosendaal

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Er wordt steeds meer buiten de onafhankelijke rechter om gestraft. Zo zijn inmiddels in veel wettelijke regelingen de strafrechtelijke sancties aangevuld met of vervangen door bestuurlijke boetes. Deze ontwikkeling heeft aanleiding gegeven om in de Algemene wet bestuursrecht een algemene regeling voor het opleggen van bestuurlijke boetes op te nemen. Ook in het strafrecht vindt buitengerechtelijke bestraffing plaats. Dit gebeurde al lange tijd door middel van de transactie. Met de komst van de Wet OM-afdoening kan het Openbaar Ministerie nu ook eenzijdig straffen opleggen door het uitvaardigen van een strafbeschikking. In dit onderzoek wordt beoordeeld of de wetgeving voor het opleggen van bestuurlijke boetes en strafbeschikkingen verdachten de rechtsbescherming biedt die zij behoren te krijgen gelet op de waarborgen uit de Grondwet, het EVRM en het straf(proces)recht. In het onderzoek komt aan het licht dat het slecht gesteld is met de constitutionele toelaatbaarheid van het opleggen van bestuurlijke boetes en strafbeschikkingen. Met een formele benadering, theoretische beschouwingen en drogredenen heeft de wetgever getracht de inzet van de bestuurlijke boete en de strafbeschikking constitutioneel te rechtvaardigen. Echter, weinig overtuigend. De inzet van deze instrumenten is strijdig met de Grondwet. Nu buitengerechtelijke bestraffing met de komst van de strafbeschikking ook in het strafrecht eenzijdig kan plaatsvinden, is de tijd rijp voor codificatie van dit fenomeen. Uit rechtsstatelijk oogpunt is deze leemte in de Grondwet niet langer aanvaardbaar.
  Date of Award9 Feb 2015
  Original languageDutch

  Keywords

  • bestuurlijke boete
  • strafbeschikking
  • bestuursrecht
  • strafrecht
  • grondwet
  • europees recht

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '