Reference model for classification of ITresources

  • M. (Martijn) Beelen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Informatietechnologie (IT) is in de afgelopen jaren onmisbaar geworden voor organisaties en wordt ook als één van de belangrijkste resources gezien. Desondanks zijn niet alle IT-resources strategisch voor de organisaties en kan er voor gekozen worden om de niet strategisch onderdelen te outsourcen. Om goed onderbouwde en gedegen outsource beslissingen te kunnen maken is het van belang een overzicht te hebben van IT-resources en de relaties tussen IT-resources. Met dit als doel is er in dit onderzoek een referentiemodel ontworpen dat een overzicht biedt van de twee soorten IT-resources: IT Capabilities en IT-Assets. Het referentiemodel is op twee manieren gevalideerd: 1) op basis van service level agreements en 2) op basis van interviews. Op basis van deze twee validatieronden wordt een referentiemodel gepresenteerd dat als basis kan dienen voor vervolgonderzoek.
Date of Award9 Feb 2020
Original languageEnglish
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Ella Roubtsova (Co-assessor)

Keywords

  • IT-Resouces
  • Outsourcing
  • Referentiemodel
  • Outsource Referentiemodel

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'