Relatie tussen Gender, Pre-interesse en Voorkennis op Post-interesse als Retentiefactor bij Deelnemers van MOOC, Programmeren met Python.

Translated title of the thesis: Relation of Gender, Pre-interest and Prior Knowledge to Post-interest as a Retention Factor by Participants of MOOC Programming with Python.
  • Inge Dewaele

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Digitalisering heeft een enorme groei doorgemaakt en vereist bekwame werknemers met programmeervaardigheden. Om meer vrouwelijke werknemers op te leiden tot programmeur, kunnen MOOC’s gevolgd worden. Studies suggereren echter dat vrouwen minder snel geneigd zijn om deel te nemen aan een MOOC programmeren. In huidige studie is de relatie onderzocht tussen gender, pre-interesse en voorkennis, en post-interesse. De data zijn verzameld van eind maart tot eind mei 2022 door middel van een pre-/post-survey bij 300 deelnemers aan de MOOC ‘Programmeren met Python’. Met behulp van een multipele regressieanalyse is de onderzoeksvraag beantwoord. Uit de analyse bleek de variabele pre-interesse een significante voorspeller van post-interesse. De variabelen gender en voorkennis voegden geen unieke verklaarde variantie toe aan het model. Deze kennis kan worden gebruikt om onderwijsmateriaal af te stemmen, zodat retentiefactoren gestimuleerd worden en er meer inclusiviteit bereikt wordt op basis van gender. Hierdoor kunnen interessante programmeer-MOOC’s ontworpen worden die relevant zijn voor lerenden met verschillende achtergronden.
Date of Award23 Oct 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences

Keywords

  • individuele interesse
  • gender
  • MOOC programmeren
  • voorkennis

Cite this

'