Richtlijnen (EU) 2019/771 en het conformiteitsvereiste

Translated title of the thesis: Directive (EU) 2019/771 and the requirements for conformity
  • R van Oostrom

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In Richtlijn (EU) 2019/771 zijn bepalingen opgenomen die toezien op het conformiteitsvereiste bij een consumentenkoop. Deze bepalingen hebben mogelijk invloed op de huidige wettelijke bepalingen zoals neergelegd in art. 7:17 BW en art 7:18 BW, alsmede het beschermingsniveau dat een consument hieraan kan ontlenen.
In dit onderzoek is onderzocht of de bepalingen uit de Richtlijn leiden tot een hoger beschermingsniveau van een consument na de aanschaf van een afgeleverde zaak bij een verkoper ten opzichte van de huidige bepalingen in het Burgerlijk Wetboek.
Om een antwoord te kunnen vinden op deze onderzoeksvraag, is een analyse gemaakt van de verschillen tussen de huidige bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en de bepalingen in de Richtlijn. Per verschil heeft een waardering plaatsgevonden en is beschreven of het verschil na de implementatie van de Richtlijn leidt tot een hoger beschermingsniveau van een consument. Per verschil is er sprake van een (mogelijk) hoger, lager of wellicht gelijkwaardig beschermingsniveau van een consument. Nieuw in de Richtlijn is bijvoorbeeld dat een verkoper een update-verplichting heeft voor goederen met digitale elementen. Dit leidt mogelijk tot een hoger beschermingsniveau van een consument.
De uitkomsten van de analyse hebben ertoe geleid dat er geen algeheel bevestigend of ontkennend antwoord gegeven kan worden op de onderzoeksvraag.
Date of Award21 Aug 2020
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • richtlijn (EU) 2019/711
  • consumentenbescherming
  • non-conformiteit
  • conformiteitsvereiste
  • consument en maximumharmonistie

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'