Richtlijnen voor het ontwerp en de uitvoering van effectief blendend onderwijs voor volwassen studenten in het mbo.

Translated title of the thesis: Guidelines for the design and execution of effective blended education for adult students in vocational education.
  • Marleen Soetens

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Vanwege de COVID-19 pandemie heeft het beroepsonderwijs in Nederland in 2020 een ontzettende ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van online en blended onderwijs. Binnen onderwijsinstellingen spreekt men nu al van een blijvende combinatie van fysiek en online onderwijs; blended onderwijs. Dit onderzoek heeft als doel het formuleren van praktische richtlijnen voor het ontwerp en de uitvoering van effectief blended onderwijs voor volwassen studenten in het mbo. Het onderwijskundig ontwerponderzoek bestaat uit een drietal fases. In de eerste fase, analyse en exploratie, zijn op basis van de literatuuronderzoek 62 richtlijnen geformuleerd, welke zijn verdeeld over vier factoren: instellingsgebonden-, cursusgebonden-, docentgebonden- en studentgebonden factoren. Deze richtlijnen zijn tijdens interviews met experts op het gebied van blended onderwijs getoetst op validiteit en volledigheid voor de doelgroep volwassen mbo-studenten. In de tweede fase, ontwerp en constructie, zijn een aantal bestaande richtlijnen aangepast, samengevoegd en zijn er nieuwe richtlijnen toegevoegd wat heeft geleid tot de tweede versie van de richtlijnen. Deze tweede versie bestaat uit 69 richtlijnen, verdeeld over dezelfde vier factoren. Vervolgens hebben er in fase 3, evaluatie en reflectie, twee focusgroepen plaatsgevonden. Een met mbo-docenten die lesgeven aan de doelgroep en een met volwassen mbo-studenten en een met volwassen mbo-studenten. Tijdens de focusgroepen zijn de richtlijnen getoetst op toepasbaarheid en haalbaarheid en naast het reeds ontworpen of gevolgde onderwijs gelegd. Op basis van de resultaten van de focusgroepen is een derde versie van de richtlijnen geconstrueerd en heeft er een iteratie van fase II plaatsgevonden. De derde en tevens laatste versie van de richtlijnen bestaat uit 70 richtlijnen verdeeld over de vier factoren. Deze laatste versie is het eindresultaat van dit onderzoek en kan gedeeld en geïmplementeerd worden.
Date of Award9 Dec 2021
Original languageDutch
SupervisorDesiree Joosten - ten Brinke (Supervisor)

Keywords

  • Blended leren
  • middelbaar beroepsonderwijs
  • mbo
  • richtlijnen
  • leren van volwassenen

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'