Robotica binnen Toekomstbestendig Onderwijs
: Een onderzoek naar manieren waarop robotica kan worden ingezet binnen het primair onderwijs.

Translated title of the thesis: Robotics in Future-Proof Education: A research in ways on how to use robotics in primary education.
 • Anna Bethlehem

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De kinderen van nu zullen opgroeien met robots. De arbeidsmarkt verandert en ontwikkelingen gaan sneller dan ooit door digitalisering en robotisering. In de nabije toekomst worden veel nieuwe technische arbeidskrachten verwacht. Technische studies spreken maar een kleine groep studenten aan en worden weinig gekozen. In het primair onderwijs wordt nog weinig aandacht besteed aan robotica, terwijl het inzetten van educatieve robots een middel kan zijn om leerlingen te enthousiasmeren voor techniek en ze voor te bereiden op de toekomst. Leerlingen kunnen: (a) robots bouwen, programmeren en, bijvoorbeeld, laten bewegen; (b) zien hoe leuk het werken met robots kan zijn.
  Het doel van dit onderzoek is om te inventariseren op welke manieren robotica kan worden ingezet binnen het primair onderwijs. Er zal een top vijf van aanbevelingen worden opgesteld uit de gezamenlijk gedragen aanbevelingen, omdat deze een realistisch beeld geven van belangrijkheid en haalbaarheid/implementatie van robotica.
  Dertig mensen registreerden zich aanvankelijk in de concept mapping webomgeving maar het daadwerkelijke aantal mensen dat een effectieve bijdrage leverde, varieerde van 19-21 personen. De werving verliep moeizaam via e-mail en daarom werd in een later stadium gebruik gemaakt van sociale media. De meeste participanten werden verzameld via snowball-sampling.
  Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van de participerende mixed-method Group Concept Mapping (GCM) welke werd ontwikkeld door Trochim (1989). GCM is een gestructureerde methode die de geformuleerde, gesorteerde en gewaardeerde ideeën/statements van de deelnemers in kaart brengt. De deelnemersgroep werd vertegenwoordigd door: leerkrachten, docenten, werkvelddeskundigen (ICT, robotica), onderzoekers, bedrijfsmanagers en beleidsdeskundigen.
  De data-analyse van de gegevens is door middel van multidimensionale schaaltechnieken en een hiërarchische clusteranalyse uitgevoerd. Deze analyse resulteerde in een verdeling van de, door de participanten geformuleerde, statements in vijf thema’s (clustering van statements): implementatie, missie, kennis en vaardigheden, aanpak, visie. Uit de resultaten blijkt dat de thema’s ‘Kennis en vaardigheden’ en ‘Aanpak’ als relatief belangrijk worden gezien. Het thema ‘Kennis en Vaardigheden’ wordt naast belangrijk ook relatief haalbaar gevonden en de statements uit dit cluster scoren hoog op zowel belangrijkheid als haalbaarheid/implementatie.
  Een conclusie is dat, volgens de participanten, programmeren de meest belangrijke en haalbare manier is waarop robotica kan worden ingezet op korte termijn. In de literatuur wordt aangegeven dat een robot wellicht de eenvoudigste manier/het eenvoudigste systeem is dat in de klas kan worden gebouwd waarbij kennis en vaardigheden kunnen worden opgedaan van zowel elektronica als programmeren. Tenslotte zal dit onderzoek bijdragen aan de kennis naar manieren waarop robotica kan worden ingezet binnen het primair onderwijs.
  Date of Award20 May 2020
  Original languageDutch
  SupervisorMarcus Specht (Supervisor)

  Keywords

  • robotica
  • primair onderwijs
  • group concept mapping

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '