Samenhang tussen Data Analytics Governance mechanismen

Translated title of the thesis: Coherence between Data Analytics Governance mechanisms
  • J.D.P. Amattaeran

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Organisaties zien steeds meer kansen in data analytics, maar het zorgt ook voor uitdagingen. Om de waarde te realiseren, moeten organisaties hun governance hebben ingericht voor data analytics. IT en data governance tonen aan dat elke organisatie een eigen set aan governance configuratie nodig heeft dat past bij die context. Voor data analytics governance is er momenteel nog geen onderzoek gedaan naar een eigen set aan governance configuratie die passend is bij een bepaalde context. Dit onderzoek is dan ook gericht op de samenhang tussen data analytics mechanismes. Op basis van IT en data governance literatuur is er een conceptueel raamwerk opgezet. Vervolgens middels een kwalitatief onderzoek dit raamwerk gevalideerd binnen één caseorganisatie. Er zijn uiteindelijk 15 soorten samenhang gevonden tussen verschillende data analytics governance mechanismen. Er is een hiermee een raamwerk opgesteld die de samenhang toont tussen verschillende mechanismen en welke mechanismen bepalen hoe andere mechanismen moeten worden geïmplementeerd. Er kan dus worden gesteld dat ook binnen data analytics governance er een samenhang bestaat tussen de mechanismen.
Date of Award19 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorJeroen Baijens (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

Keywords

  • data analytics
  • data analytics governance
  • raamwerk data analytics governance
  • samenhang data analytics governance mechanismen

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'