Samenwerken in zorgnetwerken: wat zijn de succesfactoren?

Translated title of the thesis: Collaboration in care networks: what are the success factors?
  • T. Abou

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek richt zich op het verkennen van kritische succesfactoren binnen netwerk governance, met specifieke aandacht voor de zorgsector. Het onderzoek onderzoekt zowel de kernonderdelen van netwerk governance als de succesfactoren die van invloed zijn op de effectiviteit van de inrichting van netwerk governance. Met behulp van interviews en data-analyse zijn de belangrijkste succesfactoren geïdentificeerd en in tabelvorm gepresenteerd. Deze succesfactoren omvatten onder andere het stimuleren van interacties, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor deelnemers, en het aanstellen van een leider binnen het netwerk. Deze resultaten suggereren dat deze factoren van essentieel belang zijn voor een succesvolle samenwerking en het behalen van doelen binnen zorgnetwerken. Verder onderzoek is aanbevolen om deze bevindingen te valideren en de relaties tussen de succesfactoren en de prestaties van zorgnetwerken nader te onderzoeken.
Date of Award8 Aug 2023
Original languageDutch
SupervisorRob Vanwersch (Supervisor) & Pien Walraven (Examiner)

Keywords

  • Governance
  • Netwerkorganisaties
  • Succesfactoren
  • Zorgnetwerk
  • Governance Type
  • Governance Mechanisme

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'