Schadevergoeding voor derden
: Een onderzoek naar de rechtspositie van derden bij het verkrijgen van materiële schadevergoeding op grond van de artikelen 6:107 en 6:162 BW in geval van ernstige verwonding van een naaste

Translated title of the thesis: Compensation for third parties: A Research into the legal position of third parties in obtaining material compensation under Articles 6:107 and 6:162 of the Dutch Civil Code in the event of a serious injury to a relative.
  • S Leito

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Alleen de direct benadeelde recht op schadevergoeding o.g.v. art. 6:162 BW. Derden hebben sinds 1992 de mogelijkheid om hun verplaatste schade te baseren op art. 6:107 BW. Dit onderzoek richt zich op de rechtspositie van naasten, die hun schade willen verhalen op de schadeveroorzaker. De vordering die gebaseerd is op art. 6:107 BW, is een afgeleide van de primaire vordering van de direct gekwetste. Alleen schade die de direct gekwetste zelf had kunnen vorderen, komt voor vergoeding in aanmerking. De wetgever heeft de mogelijkheid gecreëerd voor naasten om hun eigen immateriële schade (affectieschade) vergoed te krijgen op basis van art. 6:107 lid 2 BW en 6:108 lid 4 BW. Zorgschade (de materiële schade van naasten) is niet opgenomen in de wet. Het voornemen in het conceptwetsvoorstel Vergoeding Affectieschade om dat mogelijk te maken, is niet doorgevoerd. Daarom is in dit onderzoek gepoogd antwoord te geven op de vraag of derden andere mogelijkheden hebben dan art. 6:107 BW om hun materiële (zorg)schade op te baseren. In dit onderzoek heb ik geconcludeerd dat art. 6:162 BW (momenteel) niet zal zorgen voor de uitbreiding, aangezien de criteria streng zijn. De norm ‘normaal en gebruikelijk’ die in de jurisprudentie is ontwikkeld, zou vervangen moeten worden door een redelijkheidscriterium. Art. 6:107 BW zou aangepast moeten worden om vergoeding van alle materiële schade van derden mogelijk te maken.
Date of Award7 May 2020
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • 6:107
  • 6:162
  • Materiële
  • derde
  • letsel
  • schadevergoeding

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'