Schenken bij Scheiden
: hoe waardeer je wat je niet verwacht? Een onderzoek naar wanneer er bij scheiding wordt geschonken en welke waarde die schenking heeft.

Translated title of the thesis: Donate upon divorce: How do you valuate what you don’t expect? A research into when a donation upon divorce is made and what value the donation has.
  • L. Hermus

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Wanneer partijen uit elkaar gaan staat het hen vrij hun vermogen te verdelen of te verrekenen zoals hen dat goeddunkt ook als daarbij één partij wordt overbedeeld. Evenwel kan de overbedeling onder voorwaarden worden aangemerkt als belaste schenking op grond van artikel 1 lid 1 onderdeel 2 Successiewet 1956. Uit de wet blijkt dat als partijen hun pensioenen anders dan 50/50 verdelen of afzien van partneralimentatie er in de regel geen overbedeling ontstaat die kan leiden tot een belaste schenking. Tot slot hebben partijen wel de mogelijkheid om de overbedeling te neutraliseren door deze uit te ruilen met pensioen of partneralimentatie.
De voorwaarden voor een belaste schenking zijn de verrijking van één partij ten koste van het vermogen van de andere partij én de gever moet de bevoordeling van de begiftigde gewild hebben. Bij scheiding is met name de bevoordelingsbedoeling soms lastig te duiden.
Om te bepalen of een partij wordt overbedeeld moeten partijen de waarde van alle vermogensbestanddelen bepalen. De wet geeft geen regels over welke waardebepalingsmethode daarvoor gebruikt moet worden. Uit de jurisprudentie blijkt dat de waarde van een goed moet worden bepaald op de waarde in het economische verkeer. In de familierechtelijke context wordt de waarde van een goed evenwel mede bepaald door de corrigerende werking van de redelijkheid en billijkheid.
Date of Award6 Jan 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorW. Verstijnen (Supervisor) & Carla Zoethout (Examiner)

Keywords

  • schenking
  • scheiding
  • overbedeling
  • waarderen

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'