Schriftelijke wilsverklaring vrijwaart arts bij euthanasie demente patiënt

Translated title of the thesis: Written declaration of living will indemnifies doctor for euthanasia demented patient.
 • K. Berns

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Het doel van dit onderzoek is om de juridische waarde van de schriftelijke wilsverklaring van een patiënt in een vergevorderd stadium van dementie te analyseren en om te doen vaststellen of straffeloosheid voor artsen bij aanwezigheid van deze wilsverklaring bij deze patiënten aan de orde kan zijn. Concluderend blijkt uit het onderzoek dat een schriftelijke wilsverklaring van demente patiënt juridische kracht heeft als een vrijwillig en overwogen verzoek. Indien de arts binnen zijn medisch-professionele ruimte vaststelt dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden bij de demente patiënt en aan de overige zorgvuldigheidseisen uit de Wtl is voldaan, kan de arts de euthanasie straffeloos uitvoeren.
  Date of Award29 Apr 2020
  Original languageDutch

  Keywords

  • schriftelijke wilsverklaring
  • euthanasie
  • Demente patiënt
  • straffeloosheid
  • ondraaglijk liljden
  • wilsonbekwaamheid

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '