Script Als Steiger Bij Onderzoekend Leren
: De invloed van scripts bij samenwerkend leren op de onderzoekende houding van leerlingen.

Translated title of the thesis: Scripts scaffolding inquiry learning: The influence of scripts in collaborative learning on the inquiry attitude of students
 • Iris van As

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Er is sprake van een veranderend onderwijsaanbod dat de leerlingen beter zal voorbereiden op de huidige kennismaatschappij (Sierens, 2007). Om dit te realiseren wordt informeel leren steeds belangrijker (Yadker, 2014). Kennisontwikkeling ontstaat steeds vaker vanuit concrete probleemsituaties en interacties aansluitend bij de interesses en ontwikkeling van de leerlingen (Onderwijsraad, 2003). Leren ontstaat bijvoorbeeld door onderzoekend leren en samenwerkend leren. Bij deze nieuwe manieren van leren is de ondersteuning belangrijk. Ondersteuning dient op het juiste moment en op de juiste manier geboden te worden (Lazonder, Mulder & Wilhelm, 2011). Een voorbeeld van ondersteuning is het gebruiken van scripts. Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen of ondersteuning in de vorm van scripts voor samenwerkend leren zal leiden tot een positieve bijdrage in de ontwikkeling van de onderzoekende houding. Het onderzoek neemt de vorm aan van het Mixed Design. De respondenten zijn geworven middels een geclusterde, aselecte steekproef. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksgroep van 49 leerlingen, verdeeld in een controlegroep en een experimentele groep. De experimentele groep krijgt als interventie het script aangereikt. Alle leerlingen doorlopen in groepen van gemiddeld vier leerlingen een onderzoeksproces. Fase 1 betreft het klassikaal oriënteren op het centrale thema. In fase 2 verkennen ze het thema in kleine groepen. In fase 3 wordt de onderzoeksvraag opgesteld. Deze vraag wordt in fase 4 beantwoordt en in fase 5 klassikaal gepresenteerd. Terwijl de leerlingen dit onderzoeksproces doorlopen voert de onderzoeker participerende observaties uit aan de hand van zelfontworpen observatie-instrumenten om de variabele kwaliteit van de samenwerking en de variabele onderzoekende houding te meten. De variabele kwaliteit van het product wordt gemeten met het beoordelingsinstrument. De resultaten tonen dat het samenwerkingsscript geen significante bijdrage leverde aan de onderzoekende houding van de leerlingen. Leerlingen uit de experimentele groep bleken niet significant beter te scoren op de basiskenmerken van de onderzoekende houding, geen significant betere kwaliteit van de samenwerking te vertonen en ook geen significant betere kwaliteit van het product te leveren. Tussen de kwaliteit van de samenwerking en de onderzoekende houding heerste wel significante samenhang. Dit onderzoek toont dus aan dat in dit geval samenwerkingsscripts geen “steiger” vormen binnen de ontwikkeling van de onderzoekende houding.
  Date of Award29 Aug 2019
  Original languageDutch
  SupervisorKarel Kreijns (Supervisor) & Stefaan Ternier (Examiner)

  Keywords

  • ondersteuning
  • onderzoekende houding
  • samenwerking
  • script

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '