Scrum voor Data Analytics Projecten

  • R Lunshof

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door het groeiend aantal succesverhalen over data analytics zijn veel bedrijven gestart met dataanalyse projecten. Maar in de praktijk blijkt dat data-analyse projecten minder succesvol zijn dan verwacht, omdat er geen geschikte procesmethodologie is om data-analyse projecten te managen. Scrum is mogelijk een geschikte methodologie, maar er is nog geen onderzoek gedaan naar een methodologie die volledig om scrum is gebaseerd. Daarom is in dit onderzoek, door middel van Design Science Research, eenopscrum gebaseerde methodologie ontworpen voor data-analyse projecten genaamd SCRUM-DAP. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het mogelijk is om succesvol een op scrum gebaseerde methodologie toe te passen op data-analyse projecten. De resultaten van het onderzoek bevestigen dat de scrum-methodiek volledig volgen niet geschikt is voor data-analyse projecten. Maar dat het toepassen van elementen van SCRUM een positief effect kunnen hebben op data-analyse
projecten. Verwacht wordt dat SCRUM-DAP, ten opzichte van geen methodologie, met name een positief effect heeft op de efficiency en effectiviteit van het proces en in mindere mate op de kwaliteit van het eindresultaat. Er wordt aanbevolen om verder onderzoek te doen naar de toepasbaarheid van SCRUM-DAP op specifiek verschillende type data-analyse projecten zoals beschrijvende, verklarende, voorspellende en voortschrijdende analyses.
Date of Award3 Feb 2023
Original languageDutch
SupervisorJeroen Baijens (Examiner) & Rob Kusters (Examiner)

Keywords

  • Data analytics
  • Scrum
  • Design Science Research

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'