Seductive details in leervideo’s: een studie naar de invloed van de achtergrond op taakverwerkingstijd en leerprestaties.

Translated title of the thesis: Seductive details in learning videos: a study on the influence of the background on task processing time and learning results.
  • Lisanne De Koning

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het seductive details effect stelt dat mensen effectiever leren van een multimediapresentatie wanneer interessante maar irrelevante details zijn uitgesloten (Rey, 2012). Een vorm van een seductive detail kan de achtergrond in een leervideo zijn. Een authentieke achtergrond kan afleiden van de essentiële informatie, waardoor volgens het seductive details effect het leren wordt gehinderd. Het doel van het onderzoek is om een beter begrip te krijgen van de omstandigheden waaronder leervideo’s het leren wel en niet verbeteren en hierdoor bij te dragen aan de richtlijnen voor het ontwerpen van effectieve leervideo’s zodat de leeropbrengst vergroot kan worden.
In dit between-subjects experimenteel onderzoek werd gekeken naar de invloed van de achtergrond in leervideo’s en onderzocht het effect van een neutrale achtergrond versus een authentieke achtergrond op taakverwerkingstijd en leerprestaties. Daarnaast wordt er gekeken of de mate van voorkennis van participanten een modererend effect heeft op de sterkte van het seductive details effect. De achtergrond was de onafhankelijke variabele. Taakverwerkingstijd en leerprestaties waren de afhankelijke variabelen en voorkennis werd meegenomen als modererende variabele. Aan dit onderzoek hebben 93 participanten (51 vrouw, 42 man) deelgenomen van twee verschillende scholen: een MBO en VSO school. De participanten namen deel via Limesurvey. De uitnodiging kregen zij per e-mail. Limesurvey deelde de participanten gerandomiseerd toe aan één van de twee condities: neutrale achtergrond conditie en authentieke achtergrond conditie. De twee groepen hebben een andere achtergrond in de leervideo gezien. Het onderzoek bestond uit een vragenlijst over demografische kenmerken, een pre-test, de leervideo, de post-test en de manipulatiecheck. Dit onderzoek is onderdeel van een thesiskring waarin ook gesitueerde interesse en cognitieve belasting werden gemeten middels een vragenlijst. Deze werd na de post-test bevraagd, maar werd niet gebruikt in dit onderzoeksverslag. De voorkennis is gemeten middels negen open vragen. De post-test was een meerkeuzetoets met 12 vragen. De manipulatiecheck werd bevraagd op een 7-punts beoordelingsschaal.
De resultaten laten zien dat er geen significant verschil is tussen de condities. In de authentieke achtergrond conditie trad geen seductive details effect op voor de achtergrond. Participanten in beide condities presteerden vergelijkbaar op leerprestaties en de taakverwerkingstijd van de leervideo. Ook werd er op voorkennis geen modererend effect gevonden op het seductive details effect. Op basis van de resultaten in dit onderzoek lijkt het voor leervideo’s dus niet uit te maken of er een neutrale of authentieke achtergrond wordt gebruikt. De resultaten in beide condities waren vergelijkbaar en het toevoegen van een authentieke achtergrond schaadt het leren niet.

Vervolgonderzoek kan het effect van een achtergrond in leervideo’s verder onderzoeken. Het is een interessante vraag of er wel een seductive details effect optreedt als er een sterkere seductive detail wordt gebruikt, zoals een bewegende achtergrond of een achtergrond die niet gerelateerd is aan het onderwerp. Ook is het gebruik van eye tracking technieken een waardevolle toevoeging, omdat er dan nauwkeurig gemeten kan worden waar mensen naar kijken.


Date of Award22 Jul 2021
Original languageDutch
SupervisorHalszka Jarodzka (Supervisor) & Christian M. Stracke (Supervisor)

Keywords

  • Seductive Details Effect
  • Seductive Details
  • Cognitive Theory of Multimedia Learning
  • Coherentieprincipe
  • Online Leervideo’s

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'