SEMI-GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN WENDBAAR WETGEVEN:
: Onderzoek naar de rol van het legaliteitsbeginsel bij digitale beslisregels die beslissingen nemen en/of ondersteunen en de relevante wetgeving afdoende moeten weerspiegelen.

Translated title of the thesis: SEMI-AUTOMATED DECISION-MAKING AND AGILE LEGISLATING: Research about the role of the legality principle in digital decision rules that make and/or support decisions and must adequately reflect relevant legislation.
  • T. Baltus

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Overheidsorganisaties moeten steeds meer semi-geautomatiseerde besluiten (gaan) nemen vanwege de snelheid en efficiëntie maar met inachtneming van het legaliteitsbeginsel. Het idee van wendbaar wetgeven kan helpen bij het overbruggen van de kloof tussen programmeertaal en de taal van wetgeving. De centrale vraag is of het idee van wendbaar wetgeven geschikt is om het legaliteitsbeginsel beter te waarborgen bij het gebruik van digitale beslisregels (algoritmes) door de overheid? Voordelen van wendbaar wetgeven zijn:
• het behouden van de soevereiniteit van de wetgever;
• het behouden van parlementaire en rechterlijke controle en;
• het bieden van flexibiliteit binnen het wetgevingsproces.
Door de toepassing van wetsanalyse als aanvulling op het ontoereikende taalmodel betreffende het interpreteren van wetgeving kan het legaliteitsbeginsel afdoende worden geborgd. Aanbevelingen omvatten:
• uitvoering van geautomatiseerde besluitvorming tot het punt dat er sprake is van open normen en;
• het oprichten van een onafhankelijke instantie in de vorm van een autoriteit voor kunstmatige intelligentie.
Date of Award13 May 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • wendbaar wetgeven
  • legaliteitsbeginsel
  • digitale beslisregels overheid

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'