Shared domain knowledge en business IT alignment
: Verkennend onderzoek naar bruikbare manieren om shared domain knowledge te creëren

  • J. (Jayant) Bhoelai

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De ontevredenheid over de ondersteuning van de informatievoorziening is een veel voorkomend probleem binnen bedrijven. Beheermethodieken en raamwerken als ITIL, BISL en ASL bieden geen garantie dat de informatievoorziening ook goed is ingericht in een organisatie. Literatuuronderzoek wijst uit dat ‘shared domain knowledge’ een van de factoren is die invloed heeft op business IT alignment en wordt ook gezien als één van de criteria om business IT alignment meetbaar te maken.
Voor dit onderzoek is de centrale vraag wat zijn bruikbare manieren om shared domain knowledge te creëren. Het inventariseren wat heeft bijgedragen tot het delen van informatie en wederzijds begrip in de samenwerking tussen business en IT. Door het uitvoeren van een empirisch onderzoek is het doel het inventariseren van een ‘best-practice’ voor het realiseren van shared domain
knowledge en business IT alignment. Aan de hand van de gekozen onderzoeksmethode, zal een casestudy worden uitgevoerd binnen een organisatie waarbij vanuit een holistisch beeld ook sprake moet zijn van business IT alignment. De resultaten van de casestudy kunnen aanleiding zijn voor vervolgonderzoek.
Date of Award9 Mar 2020
Original languageDutch
SupervisorLianne Cuijpers (Supervisor) & Harry Martin (Co-assessor)

Keywords

  • business IT alignment
  • IT-alignment
  • Shared domain knowledge

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'