Slimmer met een smartphone?
: Onderzoek naar het Effect van Attitude en Voorkennis op ‘Information Problem Solving’ met Laptops en Smartphones.

Translated title of the thesis: Smarter with a smartphone?: Study on the Effects of Attitude and Prior Knowledge on Information Problem Solving with Laptops and Smartphones
 • Marjolein Verheijen

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Jongeren beschouwen de eigen smartphone als het belangrijkste middel om online informatie op te zoeken. Ook bij schoolopdrachten zullen zij daardoor vaker gebruik maken van een smartphone om informatie op te zoeken. Online informatie selecteren kan beïnvloed worden door de attitude en voorkennis van een leerling ten opzichte van een onderwerp. Onbekend is of deze beïnvloeding ook een rol speelt wanneer leerlingen een smartphone gebruiken en of dit effect heeft op de eindresultaten van de leerlingen, omdat eerdere onderzoeken naar attitude en voorkennis alleen uitgevoerd zijn met laptops of desktop pc’s. Dit onderzoek heeft daarom als doel te onderzoeken in welke mate er een effect is van attitude en voorkennis tijdens het uitvoeren van een complexe informatietaak met een smartphone in vergelijking met een laptop. Het onderzoek is uitgevoerd als een ‘between subject design’ met twee condities: een laptop groep en een smartphone groep. Deelnemers waren afkomstig uit de derde en vierde klas van de havo of vwo opleiding van een middelbare school in Zuid-Holland. Uit de vrijwillige aanmeldingen zijn ‘at random’ 55 deelnemers verdeeld over de twee condities, rekening houdend met een gelijkmatige verdeling van geslacht, opleidingsniveau en leeftijd. Er zijn door technische problemen bij de afnames zes deelnemers uitgesloten van het onderzoek. Gedurende het experiment werd een vragenlijst afgenomen waarmee de attitude ten aanzien van kernenergie gemeten kon worden (Stenseth, Bråten, & Strømsø, 2016). Hierna voerden de deelnemers een associatietaak (Brand-Gruwel, Kammerer, van Meeuwen, & van Gog, 2017) uit om de voorkennis over kernenergie te meten. Vervolgens kregen de deelnemers een complexe informatietaak aangeboden: 15 minuten om informatiebronnen te zoeken en 10 minuten om een essay te schrijven over kernenergie als oplossing voor het klimaatprobleem. Met meervoudige lineaire regressieanalyses en correlatieanalyses is waargenomen dat bij laptop deelnemers de samenhang tussen attitude en het aantal geselecteerde bronnen sterker is dan bij de smartphone deelnemers. Smartphone deelnemers vertonen een negatief verband met voorkennis, naarmate deze groter is selecteren zij minder bronnen. Bij een negatieve attitude ten opzichte van kernenergie neemt het aantal geselecteerde bronnen tegen kernenergie toe. Laptop deelnemers selecteren meer negatieve bronnen en vertonen een sterker effect van attitude op het aantal argumenten in het essay. Hoe negatiever de attitude hoe minder positieve argumenten en meer negatieve argumenten in het essay. Smartphone gebruikers daarentegen gebruiken meer tegen argumenten als de voorkennis groter is. De kwaliteit van het essay wordt beïnvloed door voorkennis. Laptop deelnemers vertonen hierbij in tegenstelling tot smartphone gebruikers een sterk effect: hoe meer voorkennis zij hebben over het onderwerp kernenergie, des te hoger de kwaliteit van het essay. Dit onderzoek bevestigt dat er een verschil is in effect van attitude en voorkennis tussen de onderzoekscondities. Laptop gebruikers zijn gevoeliger voor de beïnvloeding van voorkennis en attitude dan smartphone gebruikers. Maar laptop gebruikers selecteren meer bronnen dan smartphone gebruikers en scoren goed op de kwaliteit van het essay. Om te zorgen dat de resultaten van leerlingen vergelijkbaar zijn is het daarom beter om leerlingen complexe informatietaken, zoals behandeld in dit onderzoek, met een laptop te laten uitvoeren.
  Date of Award10 Apr 2020
  Original languageDutch
  SupervisorHalszka Jarodzka (Supervisor), Yvonne Kammerer (Supervisor) & Saskia Brand - Gruwel (Supervisor)

  Keywords

  • Attitude
  • Voorkennis
  • Information Problem Solving
  • Laptops
  • smartphones

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '