Smart contracts in het Nederlandse overeenkomstenrecht

  • G van der Lee

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De centrale vraag luidt of het Nederlandse overeenkomstenrecht voldoende is
uitgerust om correct om te gaan met juridische overeenkomstrechtelijke
vraagstukken rondom smart contracts op een blockchain. Het is een scriptie op het
scheidsvlak van ICT en recht. De scriptie bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste
hoofdstuk gaat in op de blockchain technologie en smart contracts. Het tweede
hoofdstuk beschrijft een aantal vraagstukken rondom smart contracts in enkele
overeenkomstrechtelijke leerstukken. Het derde hoofdstuk geeft een aantal
oplossingsrichtingen aan voor de vraagstukken.
Blockchain is een nieuwe technologie gebaseerd op wiskundige en cryptografische
principes. Deze technologie ligt onder meer ten grondslag aan de bitcoin. Door de kenmerken leidt ze mogelijk tot een paradigmaverschuiving in het ICT-tijdperk.
Een smart contract is een geconditioneerd en geautomatiseerd
computerprogramma dat werkt op een blockchain en zichzelf autonoom uitvoert
zonder menselijke tussenkomst. Het antwoord op de centrale vraag is een “ja” met twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is het gegeven dat niet alle overeenkomstrechtelijke leerstukken behandeld zijn in de scriptie. De tweede voorwaarde betreft het feit dat het van groot belang is om vooraf exact te bepalen wat wel en niet in het smart contract wordt mee geprogrammeerd. Eenmaal op de blockchain geplaatst, is een smartcontract niet meer aanpasbaar.
Date of Award21 Mar 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorJacobus Rinkes (Supervisor) & Anka Ernes (Examinator)

Keywords

  • Blockchain
  • smart contracts
  • privaatrecht
  • overeenkomstenrecht
  • ict-recht
  • paradigmaverschuiving

Cite this

Smart contracts in het Nederlandse overeenkomstenrecht
van der Lee, G. (Author). 21 Mar 2019

Student thesis: Master's Thesis