Sm@rtMirror Een Educational Design Research naar de doorontwikkeling van een Seamless Learning methodiek die de professionele ontwikkeling tot effectieve leider vanuit Themagecentreerde Interactie via zelfregulatie faciliteert en die het leren in verschillende contexten met elkaar verbindt.

Translated title of the thesis: Sm@rtMirror An Educational Design Research into the further development of a Seamless Learning methodology that facilitates professional development into an effective leader based on Themecentered Interaction through self-regulation and that connects learning in different contexts.
  • Els De Smet

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Leraren die hun competenties willen doorontwikkelen tot op beleidsniveau, volgen aan het Hoger Instituut voor Opvoedkunde Brugge een deeltijdse opleiding. Ze professionaliseren zich via de module ‘Themagecentreerde Interactie’ (TGI), een methodiek voor integratief en waardegebonden leiderschap (Cohn,1997). Volwassenen leren nieuwe competenties als tegemoet gekomen wordt aan hun autonomie en ze zowel zelfstandig als samen kunnen reflecteren op persoonlijke beroepservaringen (Deci & Ryan, 2000; Dyke, 2017; Knowles, 1980; Zimmerman, 2002). Hun leerprocessen worden gekarakteriseerd als intrinsiek gemotiveerd, ervaringsgericht, probleem- en doelgericht (Forrest & Peterson, 2006). Dit soort leren ontstaat niet automatisch: cursisten hebben het moeilijk met de transfer van de TGI-module naar de context van hun beroepspraktijk en ervaren ondersteuningsbehoeften voor de ontwikkeling en toepassing van hun zelfregulatievaardigheden, meer bepaald bij het reflecteren op hun leiderschapsvaardigheden (DHOS Brugge HIVO West-Vlaanderen vzw, 2020). Het verbinden van leren in verschillende contexten en ondersteunen van zelfregulatievaardigheden kan gefaciliteerd worden via een Seamless Learning ontwerp (Rusman, 2019). De centrale vraag in dit onderzoek is: ‘Wat zijn inhoudelijk zinvolle en gebruiksvriendelijke ontwerpkenmerken voor een prototype-methodiek die de professionele ontwikkeling tot effectieve leider in de beroepspraktijk faciliteert?. Daartoe werd met een designteam via een Educational Design Research een digitale prototype-methodiek voor Sm@rtMirror ontworpen vanuit zowel wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. De oriëntatie van dit onderzoek is ‘research on interventions’ met focus op de interne kwaliteit van de prototypemethodiek (McKenney & Reeves, 2019). De prototype-methodiek werd door een 35-tal respondenten geëvalueerd via determinanten uit de MIDI (Fleuren et al, 2014) de SUS (Brooke, 1996). Uit de analyse van de kwantitatieve data blijkt dat Sm@rtMirror een inhoudelijk zinvolle en gebruiksvriendelijke prototype-methodiek is voor potentiële
SM@RTMIRROR 3
gebruikers in de directe ontwerpcontext als breder en in de toekomst kan bijdragen aan de professionalisering tot effectieve leider vanuit TGI in de beroepspraktijk.
Date of Award29 May 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorEllen Rusman (Supervisor)

Keywords

  • professionalisering
  • leiderschap
  • Seamless Learning
  • EDR
  • zelfregulatie

Cite this

'