Sociaal Kapitaal en Collectief Innovatief Leerkrachtgedrag: De Mediërende Rol van de Psychologische Basisbehoeften

Translated title of the thesis: Social Capital and Collective Innovative Teacher Behaviour: The Mediating Role of Basic Psychological Needs
  • Simone Wolvers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit kwantitatieve onderzoek in het primair en secundair onderwijs focust op de rol van psychologische basisbehoeften (PBB) in de relatie tussen sociaal kapitaal (SK) en collectief innovatief leerkrachtgedrag (C-ILG). C-ILG omvat het gezamenlijk ontwikkelen en implementeren van nieuwe ideeën, wat voor scholen van belang is vanwege snelle maatschappelijke veranderingen. Het doel was een holistisch begrip te verkrijgen van C-ILG en praktische ondersteuning te bieden aan onderwijsteams om innovaties te realiseren. De hypothese was dat PBB als mediator fungeert in de relatie tussen SK en C-ILG. De gegevens van een online enquête onder 213 leerkrachten zijn geanalyseerd met Structural Equation Modeling (SEM). De hypothese is gedeeltelijk bevestigd, met significante directe en indirecte effecten van de SK-factoren Vertrouwen en Structuur op diverse C-ILG-factoren. Echter, bij de SK-factoren Identificatie en Gedeelde cognitie werden niet-significante indirecte effecten, maar significante totaaleffecten gevonden. Opvallend was de relatie tussen de SK-factor Gedeelde cognitie en diverse C-ILG-factoren, die suggereert dat teams met gedeelde visies en taal vaker C-ILG vertonen. In het SEM-model werden daarnaast geen directe relaties gevonden tussen PBB en C-ILG-factoren, terwijl in de mediatieanalyses bepaalde SK-factoren enkel via PBB verband hielden met C-ILG. Deze resultaten suggereren de mogelijkheid van collectieve motivatie, gezien de collectieve meting van SK en C-ILG tegenover de individuele aard van PBB. Verder wijzen de resultaten op complexe relaties waarbij sommige relaties onderdrukt lijken wanneer SK-factoren samen worden geanalyseerd. Dit onderzoek biedt aanknopingspunten voor verder onderzoek en interventies rondom C-ILG, zoals het organiseren van trainingssessies die gedeelde visies en gezamenlijke taal stimuleren.
Date of Award9 Feb 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorArnoud Evers (Supervisor) & Stefan Robbers (Supervisor)

Keywords

  • Sociaal kapitaal
  • psychologische basisbehoeften
  • collectief innovatief gedrag
  • funderend onderwijs

Cite this

'