Sociaal Kapitaal en Kenniscreatie door het gebruik van Online Sociaal Netwerken (OSN’s)
: Een exploratieve studie van Nederlandse MKB’s

Translated title of the thesis: Social Capital and Knowledge Creation through the use of Online Social Networks: an exploratory study of Dutch SMEs
  • R.J. Koeman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Kennis is belangrijk voor bedrijven in het MKB om te innoveren. Door beperkte hulpbronnen is het investeren in informatietechnologie om aan externe kennis te komen een uitdaging voor MKB’s. Online Sociale Netwerken (OSN’s) kunnen gebruikt worden om gebruikers in staat te stellen verbindingen met andere gebruikers te maken en zo online sociale relaties aan te gaan. Door deze relaties is men instaat informatie en kennis uit te wisselen. Bestaande onderzoeken richten zich veelal op kennis uitruilen van grote bedrijven. Dit onderzoek levert een bijdrage op het gebied van sociaal kapitaal en kenniscreatie met behulp van online sociale netwerken (OSN’s) om daarmee tot innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf te komen. Om te onderzoeken hoe online sociale netwerken kunnen bijdragen aan de vorming van sociaal kapitaal en innovatie in het midden- en kleinbedrijf is gekozen voor een kwalitatief onderzoek in de vorm van een enkelvoudige casestudie. De bevindingen zijn gebaseerd op interviews en een inhoudsanalyse van gebruikers interacties in een Online Sociaal Netwerk (LinkedIn-gegevens). Het onderzoek laat zien dat zowel online bridging en bonding netwerkbanden van onschatbare waarde zijn bij het verschaffen van toegang tot belangrijke externe kennis die nodig is voor kenniscreatie. Ook wordt aangegeven dat het creëren van waardevolle netwerkbanden beperkt is tot het persoonlijk gebruik van OSN’s. De waarde van externe kennis afkomstig van netwerkbanden is afhankelijk in hoeverre het midden- en kleinbedrijf in staat is om deze kennis te absorberen. Ondanks enkele beperkingen tijdens het onderzoek, laten de resultaten zien dat het gebruik van, en investeren in OSN’ s, het midden- en kleinbedrijf kan helpen om hun innovatieve kracht te vergroten.
Date of Award29 Aug 2021
Original languageDutch
SupervisorRachelle Bosua (Examiner) & Remko Helms (Co-assessor)

Keywords

  • Innovation
  • Social Capital
  • Online Social Networks
  • Knowledge Sharing
  • Absorptive Capacity
  • SME
  • LinkedIn

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'