Soft skill vereisten voor IT specialisten in de volgende generatie van digitaal werk: een exploratief onderzoek

  • T. Vromen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In het kader van een volgende generatie van digitaal werk zal men blijvend op afstand werken en doen er in hoog tempo IT innovaties de intrede die grote impact hebben op (digitaal) werk. Daardoor bestaat de noodzaak dat IT specialisten beschikken over de juiste soft skills. Deze soft skills stellen IT specialisten in staat om ook in de volgende generatie van digitaal werk de IT omgeving te faciliteren. In de huidige situatie ontbreekt echter voldoende inzicht in essentiële soft skills voor IT specialisten en effectieve manieren om deze te beoordelen. Dit onderzoek richt zich daarom op het identificeren van de meest essentiële soft skills voor IT specialisten in het kader van een volgende generatie digitaal werk. Daarnaast op het identificeren van effectieve beoordelingsmethoden voor deze soft skills. Het onderzoek is uitgevoerd middels een kwalitatief onderzoek in empirische setting binnen één semi-overheidsorganisatie. De daaruit verkregen bevindingen kunnen als volgt samengevat worden: (i) de drie meest essentiële soft skills voor IT specialisten in de volgende generatie van digitaal werk betreffen; voortdurend kunnen leren, interactie in multifunctionele teams en digitale communicatie, (ii) het effectief beoordelen van deze soft skills kan middels datagedreven beoordelingsmethoden die gefundeerd zijn in innovatieve IT toepassingen (AI, gamification).
Date of Award5 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorRachelle Bosua (Examiner) & Vanessa Dirksen (Co-assessor)

Keywords

  • Soft skills
  • digitaal werk
  • beoordelingsmethoden
  • datagedreven
  • IT specialisten
  • toekomst van werk

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'