Soft skills bij projectmanagers als gezien door projectleden
: Over welke soft skills moet een ideale projectmanager bezitten volgens projectleden?

Translated title of the thesis: Soft Skills of project managers as seen by project members: What soft skills should an ideal project manager possess according to project members?
  • E. Andreini

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek had als doel een onderzoeksmethodiek te ontwikkelen om te achterhalen welke soft skills projectleden als belangrijkst beschouwen voor een ideale projectmanager in de praktijk. De onderzoeksvragen waren als volgt: Wat zijn soft skills? Over welke soft skills moet een projectmanager beschikken? En over welke soft skills moet een projectmanager volgens projectleden beschikken?
Om deze vragen te beantwoorden, is er gestart met een literatuuronderzoek om de algemene soft skills van projectmanagers vast te stellen. Vervolgens is er een onderzoeksmethodiek ontworpen en in de praktijk gebracht om de belangrijkste soft skills vanuit het perspectief van projectleden te identificeren.
Uit de survey en diepte-interviews kwamen de volgende belangrijkste soft skills voor een ideale projectmanager naar voren: Communicating / Communication Management, Decision Making, Goal Setting / Clarification, Motivating, Professionalism, Team Management, Feedback Handling, Managing Exceptions, Cognitive Skills, Reliability en Flexibility & Adaptability.
De vergelijking tussen literatuur en projectleden gaf aan dat de groepen het alleen eens waren over een aantal soft skills, terwijl projectleden vooral de soft skills waarderen die van invloed zijn op hun eigen werk en prestaties. Dit verschil tussen theorie en praktijk benadrukt het belang van het onderzoeken van beide perspectieven voor een volledig begrip van de soft skills van projectmanagers.
De conclusies van het onderzoek tonen aan dat investeren in soft skills bijdraagt aan succesvolle projectuitvoering en projectdoelen. De ontwikkelde onderzoeksmethodiek biedt een solide basis voor verdere studies en kan in verschillende contexten worden toegepast om inzicht te krijgen in relevante soft skills voor projectmanagers en hun teams.
Het advies aan organisaties is om te focussen op de ontwikkeling van deze soft skills bij
projectmanagers, bijvoorbeeld door trainingen en coaching aan te bieden. Bewustzijn van het belang van soft skills kan ook worden meegenomen in wervingsprogramma's.
Voor verder onderzoek wordt er gesuggereerd om grootschaliger onderzoek te doen om de
representativiteit te vergroten. Daarnaast zijn er andere onderzoeksvragen mogelijk, zoals de
effecten van het versterken van soft skills op de prestaties van projectmanagers en hun teams.
Reflecterend ophet onderzoek wordt het belang van een duidelijk onderzoeksdoel en goed
geformuleerde vragen erkend, om de validiteit te waarborgen. Er is geleerd van vraagambiguïteit en het belang van een kortere periode tussen survey en interviews. De herhaling van respondenten voor beide onderdelen van het onderzoek bleek een sterke aanpak die in de toekomst opnieuw moet worden overwogen.
Dit onderzoek heeft een dieper inzicht gegeven in de rol van soft skills bij projectmanagement en de rol van een gedegen onderzoeksmethodiek voor het vergroten van het bewustzijn en belang van soft skills in de context van projectmanagement.
Date of Award20 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorF.J. (Fred) Heemstra (Supervisor) & Rob Kusters (Examiner)

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'