Staan voor creativiteit.
: Het effect van staan op het convergent en divergent denken van mbo-studenten met sportparticipatie als modererende factor.

Translated title of the thesis: Stand for creativity.: The effect of standing on the convergent and divergent thinking of vocational education and training students with sport participation as a moderating factor
 • Ronén Stel

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Creativiteit is een 21ste-eeuwse vaardigheid die essentieel is voor de toekomst van mbo’ers. Creativiteit bestaat uit divergent denken, het outside the box denken, en convergent denken, het geven van een oplossing voor een complex probleem. Veel mbo-studenten staan bekend om hun sedentaire leefstijl. Echter brengt sedentair gedrag gezondheidsrisico’s met zich mee en wordt het in verband gebracht met cognitie en prestaties op school. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat staan tijdens de les het sedentaire gedrag vermindert en fysieke activiteit de creativiteit beïnvloedt. Ander onderzoek suggereert dat de creativiteit van sporters anders is dan die van niet-sporters. Daarom is het doel van deze studie om te onderzoeken of staan tijdens de les een positieve invloed heeft op de creativiteit van studenten in het mbo en wat het modererende effect is van de mate van sportparticipatie van de mbo’ers.
  In een cross-over ontwerp zijn 193 mbo-studenten van het ROC Mondriaan in Den Haag, ROC Leeuwenborgh in Maastricht en het Techniek College in Rotterdam zowel zittend als staand getest op hun creatief denken. De deelnemers zijn willekeurig verdeeld over twee condities, de conditie waarin de testen eerst zittend zijn gemaakt en daarna staand of de conditie waarin de testen eerst staand zijn gemaakt en daarna zittend. Divergent denken is getest met de GAU, Guilford’s Alternate Uses test (Guilford, 1967), en convergent denken met de CRA, Compound Remote-Association test (Mednick, 1968). Naar de mate van sportparticipatie is gevraagd in een vragenlijst die de deelnemers hebben ingevuld.
  De resultaten zijn verwerkt in het programma SPSS en geanalyseerd met een repeated-measures ANOVA. Uiteindelijk zijn 165 studenten meegenomen in de analyse. Uit de analyse is gebleken dat staan geen significant acuut positief effect op het convergent en het divergent denken heeft. Ook speelt de mate van sportparticipatie geen modererende factor in dit verband. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen welk effect staan heeft op de creativiteit van mbo-studenten op de langere termijn en wat de invloed is van staan op hun schoolprestaties.
  Date of Award25 Mar 2020
  Original languageDutch
  SupervisorJérôme Gijselaers (Supervisor)

  Keywords

  • creativiteit
  • convergent denken
  • divergent denken
  • fysieke activiteit
  • staan
  • sportparticipatie
  • mbo-studenten

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '