Staand Onderwijs in het Middelbaar Beroepsonderwijs, Wat Levert Dat op? Een kwalitatief onderzoek naar de gebruikservaring van de implementatie van zit-stabureaus in het middelbaar beroepsonderwijs.

Translated title of the thesis: Standing Desks in Vocational Education, What Does That Yield? A qualitative research study into the user experience of the implementation of sit-stand desks in vocational education.
  • Simone Sijben

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In Nederland is ongeveer 40% van de adolescenten ingeschreven bij een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Tijdens de adolescentie neemt de lichaamsbeweging duidelijk af. De schoolklasomgeving dicteert veelvuldig dat studenten langdurig zitten, wat schadelijk is voor de gezondheid van jongeren. Voor de huidige en toekomstige gezondheid van studenten in het mbo, is het daarom noodzakelijk sedentair gedrag in het klaslokaal te verminderen. Het vervangen van traditionele bureaus door in hoogte verstelbare zit-stabureaus, kan de zittijd verkorten en andere voordelen bieden. Daarom was het doel van dit onderzoek te zien in hoeverre studenten de zit-stabureaus, wanneer deze in het klaslokaal beschikbaar gesteld werden, gebruikten en wat de gebruikservaring en beleving van de studenten was. Daarnaast werd ook gekeken welke suggesties voor implementatie de studenten hadden om de zit-stabureaus wel/meer te gebruiken. Diezelfde concepten werden onderzocht onder docenten. Het onderzoek focuste zich hierbij echter steeds op hoe docenten het gebruik van de zit-stabureaus door studenten ervaarden en beleefden. Inzicht in de bevorderende en belemmerende factoren van het gebruik van zit-stabureaus, kan het gebruik daarvan verbeteren.
Het betrof een kwalitatief onderzoek, waarbij de ervaring van studenten en docenten van het gebruik van zit-stabureaus door studenten in het mbo is onderzocht. Twee klaslokalen werden uitgerust met ieder 20 zit-stabureaus, zodat voldoende blootstelling aan de zit-stabureaus gegarandeerd kon worden en twee klassen gelijktijdig konden deelnemen. Studenten mochten naar eigen inzicht bepalen of zij de zit-stabureaus wel of niet gebruikten. Het proces werd zo min mogelijk gereguleerd. De studenten kregen vooraf geen informatie over de eventuele gezondheidsvoordelen van de zit-stabureaus, ze kregen enkel uitgelegd hoe de zit-stabureaus werkten.
Er werden, na drie weken gewerkt te hebben met de zit-stabureaus, acht focusgroepinterviews gehouden met zowel de studenten als de docenten van een mbo-school gevestigd in het midden van Nederland. Deze focusgroepinterviews werden afgenomen, om de gebruikservaring en beleving van het gebruik van de zit-stabureaus door studenten te onderzoeken. Inductieve thematische analyse is toegepast om de gegevens te analyseren. De resultaten toonden een over het algemeen positieve houding aan ten opzichte van het gebruik van de zit-stabureaus in de klas door zowel de studenten als docenten. Zit-stabureaus werden als een goed initiatief beschouwd fysiek actiever te zijn op school. Een belangrijk voordeel van de zit-stabureaus was dat studenten naar eigen inzicht de hele dag konden wisselen tussen zitten en staan. De studenten en docenten in deze studie hadden verschillende suggesties om het gebruik van de zit-stabureaus te bevorderen, zoals een efficiënte klasopstelling, deugdelijke zit-stabureaus, gewenning en bewustwording. Daarnaast ervaarden de studenten de keuze en variatie in zitten en staan als belangrijk de zit-stabureaus op de lange termijn aantrekkelijk te houden. Tevens identificeerden de studenten de rol van de docent als een belangrijke barrière en facilitator voor staand onderwijs. Het is daarom aan te bevelen de studenten actief te betrekken bij inspanningen om zit-stabureaus te implementeren en zodoende barrières als een gevoel van onzekerheid weg te nemen, waardoor de wil en durf ontstaat te gaan staan wanneer studenten dat zelf willen.
Date of Award24 Apr 2020
Original languageDutch
SupervisorRenate de Groot (Supervisor)

Keywords

  • sedentair gedrag
  • zit-stabureaus
  • middelbaar beroepsonderwijs
  • adolescenten

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'