Staatssteun en onroerend goedtransacties

 • M.S. Tonneijck - Van Os

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Om ervoor te zorgen dat de concurrentie tussen ondernemingen op de interne markt van de Europese Unie niet wordt verstoord zijn enerzijds de vier vrijheden van belang. Anderzijds zijn de mededingingsregels van belang. De staatssteunregels maken onderdeel uit van de mededingingsregels en zijn bedoeld om te voorkomen dat overheden bedoelde concurrentie verstoren door bepaalde ondernemingen een voordeel te geven. De Europese Unie heeft bepaalde doelstellingen en streeft van daaruit bepaalde belangen na. Overheden dienen het algemeen belang en bij het verlenen van staatssteun speelt dit dan ook altijd een rol. Het Hof van Justitie en het Gerecht bevestigen echter keer op keer dat bij het verlenen van steunmaatregelen niet van belang is welk doel de overheid daarbij nastreeft. Daarnaast is een ontwikkeling gaande van het vrije marktkapitalisme naar een sociale markteconomie. Aan de hand van de door mij onderzochte arresten is een ontwikkeling te bespeuren waarbij andere –meer sociale- factoren dan economische worden meegewogen bij de toetsing aan de voorwaarde of de overheid een onderneming een voordeel heeft verleend. Dit lijkt een ontwikkeling richting een sociale markteconomie te zijn. Mede gelet op de beschikkingen van de Commissie kom ik tot de conclusie dat de Europese Unie nog niet werkt vanuit een sociale markteconomie.
  Date of Award21 Jun 2016
  Original languageDutch

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '