Stakeholdermanagement als onderdeel van succesvol projectmanagement
: Een onderzoek naar de voorwaarden waaraan stakeholdermanagement moet voldoen om een project of programma succesvol af te kunnen ronden

  • Hinke Visser

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

‘Onwetendheid of slecht stakeholdermanagement’ is een van de belangrijkste redenen voor het mislukken van projecten. De problemen omtrent stakeholders hebben voornamelijk te maken met de invloeden, gedragingen, identificatie en beheer van stakeholders. Dit vereist uitgebreide analyse, bredere kennis en stakeholdermanagementmethodologie, -technieken en -instrumenten die effectief moeten worden ingezet en beheerd om het welzijn en succes van projecten te garanderen. In de literatuur is veel geschreven over stakeholdermanagement maar het ontbreekt aan een duidelijk overzicht van voorwaarden voor goed stakeholdermanagement als onderdeel projectmanagement. In dit onderzoek is aan de hand van een literatuurstudie vastgesteld aan welke voorwaarden en uitgangspunten goed stakeholdermanagement zou moeten voldoen. Met behulp van een enquête en interviews met projectmanagers is onderzocht of (en in welke mate) deze voorwaarden in de praktijk worden toegepast. Stakeholdermanagement wordt in de praktijk gezien als een combinatie van softskills en hardskills. En hoewel de gestelde voorwaarden worden beaamd is hier in de praktijk niet altijd een gestructureerde aanpak voor.
Date of Award3 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorF.J. (Fred) Heemstra (Supervisor) & Rob Kusters (Examiner)

Keywords

  • Stakeholdermanagement
  • Projectmanagement
  • Project succes
  • Voorwaarden
  • Framework

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'