Stakeholderrisico’s bij blockchain gebaseerde systemen

Translated title of the thesis: Stakeholder risks at blockchain based systems
  • T.O. Janssen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Een Blockchain gebaseerd systeem (BBS) is een gedecentraliseerd netwerk waarop transacties uitgevoerd kunnen worden en dat gebruik maakt van blockchain technologie waardoor gebruikers die elkaar niet vertrouwen tot consensus kunnen komen zonder een gecentraliseerde entiteit. De beperkte aandacht voor stakeholders en risico’s binnen de bestaande literatuur, kan leiden tot minder snelle implementaties en ontwikkelingen van een BBS. Er wordt veel onderzoek uitgevoerd naar BBS-en vanwege de mogelijkheden en toepassingen. Dit onderzoek richt zich op de stakeholderrisico’s bij een BBS. Hiervoor is eerst door middel van literatuuronderzoek een definitie gegeven aan de term BBS en zijn vanuit de literatuur de stakeholders en risico’s geïdentificeerd. Vervolgens zijn semigestructureerde interviews uitgevoerd om deze risico’s en stakeholders te bevestigen en aan elkaar te koppelen. Er zijn 74 stakeholders en 86 risico’s geïdentificeerd, die gecategoriseerd zijn in 6 stakeholder- en 8 risico categorieën via een template analyse. De resultaten impliceren dat alle risicocategorieën door alle stakeholdercategorieën ervaren worden.
Date of Award9 Feb 2022
Original languageDutch
SupervisorGuy Janssens (Examiner) & Kees Tesselhof (Co-assessor)

Keywords

  • Blockchain based systems
  • Blockchain
  • Stakeholders
  • Risico’s

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'