Strafbaarstelling misbruik seksueel beeldmateriaal

: De juridische vervulling van een maatschappelijke wens?

  • E.M. Overbeek

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Met het wetsvoorstel Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen is beoogd om het misbruik van seksueel beeldmateriaal (hierna: wraakporno) strafbaar te stellen en als zodanig in het Wetboek van Strafrecht op te nemen. Het fenomeen wraakporno komt de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws. De definitie van wraakporno die ik hanteer is het misbruik van seksueel beeldmateriaal door zonder toestemming van de afgebeelde beelden te maken of openbaar te maken. In deze scriptie heb ik toegelicht waarom de maatschappelijke wens voor strafbaarstelling bestaat. Door de vervolgingsmogelijkheden in het strafrecht te onderzoeken, heb ik in kaart gebracht waar gebreken zitten binnen het huidig juridisch kader. Vervolgens heb ik het toekomstig juridisch kader geschetst door het voorgestelde artikel 139h Sr te analyseren. De vraag die centraal staat is: In hoeverre verbetert de rechtspositie van slachtoffers van misbruik van seksueel beeldmateriaal nadat het voorgestelde artikel 139h Sr is ingevoerd? Er zijn enkele praktische bezwaren met betrekking tot de toekomstige vervolging aan de hand van dit nieuwe artikel. Desondanks stel ik concluderend dat de rechtspositie verbetert.
Date of Award16 Oct 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law

Keywords

  • Wraakporno
  • wetsvoorstel
  • artikel 139h Sr
  • seksueel beeldmateriaal
  • herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen
  • porno zonder toestemming

Cite this

Strafbaarstelling misbruik seksueel beeldmateriaal: De juridische vervulling van een maatschappelijke wens?
Overbeek, E. M. (Author). 16 Oct 2019

Student thesis: Master's Thesis