Strafbaarstelling van homogenezing
: Een onderzoek naar de (on)mogelijkheid van de strafrechtelijke aanpak van handelingen die gericht zijn op het veranderen van niet-heteroseksuele gerichtheid of identiteit naar een heteroseksuele gerichtheid.

Translated title of the thesis: Criminalisation of sexual orientation change efforts (SOCE) in the Netherlands: Does Dutch criminal law provide options to ban methods that aim to change a person’s same-sex sexual orientation or gender identity into a heterosexual orientation?
 • R. Schindhelm

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In deze scriptie is onderzocht welke mogelijkheden het strafrecht biedt om homogenezing aan te pakken. Homogenezing bestaat uit handelingen die gericht zijn op het veranderen van de niet-heteroseksuele gerichtheid of identiteit naar een heteroseksuele gerichtheid die uitgevoerd worden door professionele hulpverleners, niet-professionele hulpverleners of leken. Deze handelingen leiden niet tot een blijvende veranderingen van de seksuele gerichtheid en kunnen leiden tot zeer ernstige lichamelijke en psychische schade. Bij homogenezing kunnen fundamentele mensenrechten in het gedrang komen, zoals het recht op persoonlijke ontwikkeling (privacy) en het gevrijwaard zijn van martelen en onmenselijke of vernederende behandelingen. Zelfstandige strafbaarstelling van homogenezing kan overwogen worden indien bestaande strafbepalingen niet voldoen, om een signaal af te geven richting daders en als erkenning voor de slachtoffers van homogenezing. Strafbare dwang (artikel 238 Sr) en mishandeling (artikel 300 Sr) blijken niet in alle omstandigheden geschikt om homogenezing aan te pakken. In Malta is homogenezing in 2016 zelfstandig strafbaar gesteld. Deze regeling kan als ‘inspiratiebron’ dienen voor een Nederlandse regeling.
  Date of Award2020
  Original languageDutch

  Keywords

  • homogenezing
  • dwang
  • mishandeling
  • zelfstandige strafbaarstelling
  • rechtsvergelijking
  • Malta

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '