Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de onderneming die profiteert van ernstige mensenrechtenschendingen.
: Een onderzoek naar de mogelijkheden om ondernemingen te vervolgen voor het profiteren van ernstige mensenrechtenschendingen via de strafbepalingen voor witwassen en mensenhandel.

Translated title of the thesis: Criminal liability for the company that profits from human rights violations.
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe Nederlandse ondernemingen strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het profiteren van ernstige mensenrechtenschendingen in het buitenland. Het verkennen van de strafrechtelijke mogelijkheden is wenselijk vanuit het oogpunt van bescherming van en genoegdoening voor slachtoffers, maar ook als krachtig signaal vanuit de Nederlandse overheid dat het schenden van mensenrechten in het buitenland niet getolereerd wordt. Vanwege het financiële aspect wordt verkend of ondernemingen via de strafbepalingen van witwassen en mensenhandel vervolgd kunnen worden. Zowel witwassen als mensenhandel kunnen via voorwaardelijk opzet leiden tot een veroordeling voor profiteren van mensenrechtenschendingen. Echter is een belangrijk verschil bij het vervolgen van ondernemingen voor hun bijdragen aan ernstige mensenrechtenschendingen dat de strafbepaling voor witwassen breder inzetbaar is dan de bepaling voor mensenhandel. Waar mensenhandel beperkt is tot arbeidsuitbuiting, prostitutie en orgaanhandel, kan witwassen ook toegepast worden bij profijt dat voortkomt buiten deze situaties.

Date of Award24 Apr 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorGöran Sluiter (Supervisor) & Mandy de Bruijn (Examiner)

Keywords

  • Mensenrechtenschendingen
  • Ondernemingen
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid
  • Witwassen
  • Mensenhandel
  • Opzet

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'