Strategische responses van retailorganisaties bij de opkomst van digitale marktplaatsen: een Digitale Transformatie (DT) perspectief

Translated title of the thesis: Strategic Responses of Retail Organisations to the Rise of Digital Marketplaces: a Digital Transformation Perspective
  • R. Herrebout

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De retailindustrie ondergaat momenteel een transformatie als gevolg van de disruptieve opkomst van digitale technologie en de toepassing daarvan door nieuwe toetreders (Childs, Blanchflower, Hur, & Matthews, 2020). Een voorbeeld hiervan is de exponentiële groei van digitale marktplaatsen binnen de retailindustrie. Verhoef et al. (2019) roepen op tot aanvullend wetenschappelijk onderzoek naar de digitale veerkracht van organisaties, waarbij de nadruk ligt op de vraag of gevestigde organisaties kunnen concurreren met de (nieuwe) digitale spelers en exogene schokken van disruptieve digitale technologieën kunnen opvangen. Daarnaast is er geen literatuur aangetroffen over welke strategische responses retailorganisaties kunnen ondernemen op de opkomst van digitale marktplaatsen. Door middel van een kwalitatief exploratief onderzoek wordt dit hiaat in de literatuur geadresseerd. In dit onderzoek zijn vier grote retailorganisaties onderzocht, waarbij antwoord is gezocht op de centrale vraag welke strategische responses deze organisaties definiëren en uitvoeren als gevolg van de opkomst van digitale marktplaatsen. Het blijkt dat er drie strategieën bestaan: (i) het transformeren naar, (ii) het deelnemen aan, en (iii) het negeren van digitale marktplaatsen. Het onderzoek toont ook aan dat digitale transformatie (DT) hierin een essentiële rol speelt; er is een verband aangetroffen tussen het niveau van DT en de gerealiseerde strategische responses ten aanzien van digitale marktplaatsen. Daarnaast blijkt een bedrijfscultuur waarin veel geëxperimenteerd wordt, mensen open staan voor verandering en er bewustzijn is van de mogelijkheden van digitale technologie een positief effect te hebben op de mate waarop organisaties kunnen reageren. Dit onderzoek brengt drie hoofdproposities voort die organisaties kunnen helpen bij het definiëren van de juiste strategische respons op digitale marktplaatsen. Daarnaast zijn er vier ondersteunende proposities opgesteld die retailorganisaties inzicht bieden in de organisatorische karakteristieken die nodig zijn om de strategische responses te kunnen uitvoeren.
Date of Award26 May 2021
Original languageDutch
SupervisorRachelle Bosua (Examiner) & Vanessa Dirksen (Co-assessor)

Keywords

  • Retail
  • Digitale Transformatie
  • Multi-Sided Platform (MSP)
  • Digitale Marktplaatsen
  • Strategie

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'