Struisvogelpolitiek in het fipronil-schandaal?

: De rol van de pluimveehouders vanuit privaat- en strafrechtelijk perspectief

  • I Blatter

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Eind juli 2017 werd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) naar buiten gebracht, dat bepaalde eieren het bestrijdingsmiddel fipronil bevatten. Dit ‘schandaal’ veroorzaakte grote maatschappelijke onrust en veel onzekerheid over de voedselveiligheid. Chickfriend, het bedrijf dat DEGA-16 leverde aan de pluimveehouders, bleek al snel de grote boosdoener. De NVWA kreeg het verwijt van gebrekkig toezicht en de pluimveehouders hadden veel schade. Maar zij zijn niet alleen slachtoffer; zij hebben ook eigen schuld: het wondermiddel DEGA-16 was te mooi om waar te zijn. Daarnaast zijn zij niet de enige partij die schade heeft geleden of zou kunnen lijden. Door de inzet van DEGA-16 hebben ook eierhandelaren en supermarkten schade geleden. In de toekomst zou kunnen blijken dat ook consumenten fysieke schade hebben opgelopen. De vraag is dan ook of de pluimveehouders die hun stallen hebben laten behandelen met DEGA-16, volgens internationale en nationale wet- en regelgeving strafrechtelijk of privaatrechtelijk aansprakelijk zijn. Onder andere door de complexiteit van wet- en regelgeving is dat moeilijk vast te stellen. Bovendien speelt ook de ‘hindsight bias’ een rol: er wordt immers geredeneerd met de wetenschap die we nu hebben. Maar ondanks deze twee obstakels kan gesteld worden dat de betreffende pluimveehouders straf- en privaatrechtelijk aansprakelijk zijn.
Date of Award19 Feb 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorEmile Kolthoff (Supervisor), Sven Brinkhoff (Examinator) & Mark Nelemans (Examinator)

Keywords

  • fipronil
  • DEGA-16
  • pluimveehouders
  • privaatrecht
  • strafrecht
  • hindsight bias

Cite this

Struisvogelpolitiek in het fipronil-schandaal?: De rol van de pluimveehouders vanuit privaat- en strafrechtelijk perspectief
Blatter, I. (Author). 19 Feb 2019

Student thesis: Master's Thesis