Studentervaring en leeropbrengst bij inzet van productie in de klas.

Translated title of the thesis: Student experience and learning effect as a result of generation in the classroom.
  • Emmy Nelissen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit experiment is de inzet van productie tijdens lesinstructie op gevoel van vlotheid, inschatting van leren, motivatie en leerresultaat onderzocht. De theorie van gewenste moeilijkheden stelt dat de inzet van productie tot een hoger leerresultaat leidt als gevolg van diepere informatieverwerking met als gevolg langere termijn retentie van de leerstof en betere transfer. Tegelijkertijd stelt deze theorie dat de lerende door de inzet van productie een verminderd gevoel van vlotheid ervaart met als gevolg een lagere inschatting van leren wat mogelijk leidt tot verminderde motivatie. Aan het experiment namen 58 studenten uit het eerste jaar van de voltijd Engelstalige opleiding “European Studies’ uit het hoger beroepsonderwijs deel. De studenten werden middels randomisatie toebedeeld aan twee condities (wel inzet van productie in de les vs. geen inzet). De studenten werden bevraagd op hun motivatie voor en na de les. Ze werden na de les eveneens op hun gevoel van vlotheid, interpretatie van gevoel van vlotheid en inschatting van leren bevraagd. Ook namen de studenten a de les deel te nemen aan een formatieve toets om hun leerresultaat te meten. De uitkomst van dit experiment toont geen effect aan van productie op gevoel van vlotheid, inschatting van leren, leerresultaat, en motivatie bij de lerende. De lesstof in dit experiment bevat hoge element interactiviteit. Dat wil zeggen dat de studenten veel elementen tegelijk in het werkgeheugen dienen te verwerken. Mogelijk leidde dit tot te hoge intrinsieke cognitieve belasting bij de studenten wat het effect van inzet van productie mogelijk tenietdeed.

Date of Award14 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorJorrick Beckers (Supervisor)

Keywords

  • gewenste moeilijkheid
  • inschatting van leren
  • leerresultaat
  • motivatie
  • productie-effect
  • vlotheid

Cite this

'