Sturen op projectsucces
: Welke 5 zachte factoren zijn bepalend om projectsucces te behalen in samenwerkingsrelaties?

 • R.L. (Roy) Urban

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Het onderzoek richt zich op samenwerkingsprojecten tussen een bedrijfsvoeringsorganisatie en drie gemeenten en welke zachte factoren hierin bepalend zijn om projectsucces te behalen.
  Tijdens het literatuuronderzoek is er een antwoord gegeven op de hoofdvraag:
  Wat zijn de vijf belangrijkste zachte factoren voor projectsucces in een samenwerkingsrelatie?
  Hieruit is gebleken dat “Communication”, “Cooperation”, “Commitment”, “Leadership” en “Satisfaction” de vijf belangrijkste zachte factoren zijn om te komen tot succesvolle samenwerkingsprojecten. Door middel van een “case study” is aan de hand van een enquête en interviews nagegaan in hoeverre theorie en de praktijk met elkaar overeenkomen. Hier uit is gebleken dat theorie en praktijk voor een groot deel niet overeenkomen. Slechts twee van de vijf
  zachte factoren Communicatie en Betrokkenheid/Inzet zijn wederkerende factoren die essentieel zijn om te komen tot succesvolle amenwerkingsprojecten. Zonder communicatie is het namelijk niet mogelijk om van elkaars belang(en) op de hoogte te blijven waardoor de onderlinge betrokkenheid afneemt en daarmee ook de inzet om te komen tot succesvolle samenwerkingsprojecten. De set met
  belangrijkste zachte factoren die voor succes moeten zorgen worden aangevuld met factoren die in de praktijk grote problemen geven in de samenwerking. Factoren die op dat moment minder prioriteit hebben zullen pas een rol gaan spelen als de factoren die voor grote problemen zorgen goed zijn ingeregeld in de samenwerking.
  Date of Award9 Jul 2019
  Original languageDutch
  SupervisorRob Kusters (Examiner) & F.J. (Fred) Heemstra (Supervisor)

  Keywords

  • stakeholder(s) succesvol(ler)
  • zachte factoren
  • Harde factoren
  • projectsucces
  • samenwerkingsprojecten
  • samenwerkingsrelaties

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '