Sturen op projectsucces
: Zachte factoren in Agile projecten

 • A. (Alex) Galbutdinov

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Het succes van het project wordt beïnvloed door verschillende factoren. Denk aan de methodiek volgens welke het project uitgevoerd wordt. De projecten die uitgevoerd zijn volgens de agile methodiek zijn vaker succesvol(Mersino, 2018). Naast de harde factoren zijn er ook de zachte factoren. Deze hebben te maken met de menselijke kant van het project. De zachte factoren hebben een aanzienlijke invloed op het succesvol afronden van het project (Jaafari, 2001). In dit onderzoek staat de vraag centraal welke drie zachte factoren als belangrijkste factoren worden gezien voor het succesvol afronden van een agile project. Om antwoord te kunnen geven op de gestelde onderzoeksvraag is voor dit onderzoek het artikel van (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015) als uitgangspunt genomen. De onderzoekers hebben op basis van de verschillende literatuur een overzicht gemaakt met de zachte factoren die vervolgens geprioriteerd zijn. Hieruit is een literatuur top 3 geselecteerd: “Top-level management support”, “Organizational culture” en “User participation”. Tijdens het onderzoek is op basis van het literatuuroverzicht een enquête gehouden met daaropvolgende interviews. Het doel van de enquête was om vast te stellen welke zachte factoren als belangrijk worden ervaren in de praktijk, en of de uitkomst verschilt met datgene wat in de literatuur wordt vermeld. Door middel van interviews is gepoogd de afwijking tussen de literatuur en de praktijk te verklaren. Op basis van de resultaten verkregen uit de enquêtes en de interviews ontstaat het volgende beeld. De top 3 van de literatuur wijkt wel af van de top 3 van de praktijk, maar de afwijking is marginaal. In de praktijk worden de volgende zachte factoren als belangrijkste ervaren: “Top-level management support”, “Team’s expertise” en “Customer (client) experience”. De factoren “User participation” en “Customer (client) experience” worden als verlengde van elkaar gezien en hebben dezelfde score gekregen volgens de enquêtes. De factor “Organizational culture”, wordt wel gezien als één van belangrijkste, maar dat was minder binnen de onderzoekorganisatie. Volgens de geïnterviewde is de cultuur binnen de organisatie al goed ingeregeld. Hierdoor worden andere factoren belangrijker ervaren. Uit het onderzoek is gebleken dat de factoren Top-level management support”, “Team’s expertise” en “Customer (client) experience” in de praktijk als belangrijkste worden ervaren voor het succesvol afronden van het agile project. Door sturing te geven aan deze factoren wordt de kans op het succesvol afronden van het project verhoogd.
  Date of Award4 Jul 2019
  Original languageDutch
  SupervisorRob Kusters (Examiner) & F.J. (Fred) Heemstra (Supervisor)

  Keywords

  • Projectsucces
  • Soft factors
  • Agile projecten
  • zachte factoren

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '