Sturen op saamhorigheid binnen projectteams
: Sturen op de juiste faciliterende factoren om saamhorigheid binnen projectteams te vergroten

  • E. Olijslagers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Saamhorigheid is een cruciale voorwaarde voor teamvernieuwing, aangezien een samenhangend team een psychologisch veilige omgeving is voor teamleden om te experimenteren, risico's te nemen, samen te werken en ideeën uit te wisselen. Wanneer projectleiders blijven hangen in de traditionele managementbenadering wordt door medewerkers in projectteams minder saamhorigheid ervaren wat de kans op projectsucces doet afnemen.
Binnen dit onderzoek is getracht om door middel van een praktijkcasus een antwoord te vinden op de vraag ‘In welke mate wordt er door projectleiders gestuurd op faciliterende factoren om saamhorigheid in projectteams te vergroten?’. Hierbij is specifiek gekeken naar de meest van invloed zijnde faciliterende factoren; een hecht team, duidelijke doelen, de structuur die saamhorigheid mogelijk maakt, ondersteunende context en ondersteunende coaching.
De gehouden enquête toont aan hoe belangrijk de respondenten het sturen op het vergroten van saamhorigheid vinden. Bij de interviews is gebleken dat projectleiders goed luisteren naar de behoefte van hun projectleden en deze behoefte proberen te faciliteren.
Gebleken is dat het sturen op het vergroten van saamhorigheid afhankelijk is van het type projectteam, maar alle type projectteams sturen hierop.
Date of Award4 Jun 2021
Original languageDutch
SupervisorF.J. (Fred) Heemstra (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

Keywords

  • Projectteams
  • projectleden
  • saamhorigheid
  • projectleiders
  • faciliterende factoren
  • praktijkonderzoek

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'