Succesfactoren van samenwerkingen tussen een gemeente en NGO’s

Translated title of the thesis: Success factors of strategic cooperations between municipalities and NGO's
  • M.O. Visser

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Succesvolle samenwerkingen zijn kostbaar. Aanwezige succesfactoren leveren een significante bijdrage aan het succes van samenwerkingen. Dit onderzoek heeft in kaart gebracht welke succesfactoren tussen overheid en NGO’s of commerciële organisaties beschreven zijn in de literatuur. Het geeft ook een overzicht van de fases per samenwerking en de vermoedelijke succesfactoren per fase. Onduidelijk is welke succesfactoren valide zijn bij een samenwerking tussen gemeenten en NGO’s of commerciële organisaties, gedurende de fases van een samenwerking. Het doel van dit onderzoek was het valideren van de succesfactoren: ‘flexibiliteit’, ‘machtsverdeling’ en ‘een goede relatie’, die specifiek betrekking hebben op de bestaande samenwerkingen tussen een gemeente en een NGO tijdens de post-formatiefase. Door middel van event data capturing zijn twee samenwerkingen gereconstrueerd. Dit gaf inzicht in succesfactoren die zich hebben voorgedaan en welke invloed deze hadden op het succes van de samenwerking. Hieruit komt naar voren dat ‘machtsverdeling’ een succesfactor is bij samenwerkingen tussen gemeenten en NGO’s tijdens de post-formatiefase.
Date of Award7 Jul 2021
Original languageDutch
SupervisorHarry Martin (Examiner) & Lianne Cuijpers (Co-assessor)

Keywords

  • Samenwerkingen
  • NGO’s
  • Gemeenten
  • succesfactoren
  • fases samenwerkingen
  • event data capturing

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'