Succesvolle resource allocatie in een MPE

Translated title of the thesis: Successful resource allocation in an MPE
  • E. (Erik) Roos

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Aan welke criteria moet resource allocatie voldoen om door de stakeholders als succesvol ervaren te worden in een Multi Project Environment (MPE)? In een MPE draaien meerdere projecten tegelijk die allemaal ‘trekken’ aan dezelfde schaarse resources. Met deze uitdaging worstelen veel organisatie en in dit onderzoek ben ik opzoek gegaan naar wat hierover in de literatuur beschreven is. Middels de literatuurstudie heb ik gezocht naar dergelijke criteria en wat daarover in de literatuur beschreven is. De literatuurstudie is vanuit vier verschillende invalshoeken uitgevoerd en alle in de literatuur gevonden criteria zijn bij elkaar gevoegd en geclassificeerd een set van in totaal 13 criteria. In dit validatieonderzoek zijn deze 13 criteria voorgelegd aan een caseorganisatie om vast te stellen of ze in de praktijk gebruikt worden en als dat niet het geval of de criteria wel nuttig zouden kunnen zijn in de praktijk. Van de 13 criteria zijn er negen nuttig in de praktijk en ligt dat voor vier stuks anders.
Date of Award8 Jan 2021
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Harry Martin (Co-assessor)

Keywords

  • Succesvolle resource allocatie
  • Multi Project Environment (MPE)
  • Criteria

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'