Symbolische versus substantiële omgang met de GDPR; de invloed van saillante stakeholders.

  • R. (Rimmert) Brandsma

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek is het effect bestudeerd van Stakeholder Salience i.r.t. Data Protection op de symbolische versus substantiële omgang met de GDPR. Hierbij zijn openbare publicaties uit 2018 van 107 Europese beursgenoteerde ondernemingen m.b.v. een content analyse onderzocht. Belangrijkste resultaat van dit onderzoek is dat een hoge (c.q. lage) prioriteit die stakeholders geven aan Data Protection (in de perceptie van de organisatie) resulteert in een meer substantiële (c.q. meer symbolische) omgang met de GDPR. Dit effect wordt versterkt door de beschikbare middelen van een organisatie.
Date of Award16 Jun 2020
Original languageDutch
SupervisorLaury Bollen (Examiner) & Rachelle Bosua (Co-assessor)

Keywords

  • Stakeholder Salience
  • symbolic versus substantive legitimation
  • GDPR
  • CSR disclosure
  • GRI
  • Materiality Matrix

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'