Telewerken en CO2-eq-reductie binnen de Rijksoverheid

 • A. (Allan) Albers

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  (Inter-)Nationale klimaatafspraken dwingen bedrijven en overheidsorganisaties tot CO2-reductie.
  Onderzoek toont aan dat woon-werkverkeer en gebouwgebruik een groot deel van deze CO2-uitstoot veroorzaken. Recent onderzoek naar CO2-reductie binnen het hoger onderwijs, waarbij online onderwijs als alternatief gold voor onderwijs op de campus, heeft als inspiratie gediend voor dit onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de vraag: ‘Op welke wijze en in welke mate kan de
  Rijksoverheid telewerken inzetten bij de uitvoering van haar processen waardoor de CO2-eqvoetafdruk ten gevolge van woon-werkverkeer en gebouwgebruik wordt gereduceerd, maar de kwaliteit van werk gewaarborgd blijft?’.
  Beantwoording van deze vraag start met het benoemen van belemmerende/bevorderende factoren en randvoorwaarden voor telewerken met behoud van kwaliteit van werk in een sectorspecifieke checklist op basis van gepubliceerd onderzoek. Deze factoren/randvoorwaarden zijn vervolgens
  gevalideerd middels een kwalitatieve onderzoeksstrategie. Deze validatie bevestigt bestaand onderzoek waarmee de factoren ook bruikbaar lijken binnen de sector Rijksoverheid.
  Werven/behouden, beveiliging, vertrouwen en managementstijl worden daarbij als sectorspecifieke factoren aangeduid. Tevens biedt dit onderzoek een praktische invulling middels een rekenmodel dat de huidige CO2-voetafdruk voor woon-werkverkeer inzichtelijk maakt.
  Dit onderzoek vormt hiermee enerzijds een uitbreiding op de bestaande theorie omtrent telewerken. Anderzijds biedt het handvatten voor CO2-reductie voor overheidsorganisaties in de praktijk.
  Date of Award28 Aug 2019
  Original languageDutch
  SupervisorAnda Counotte - Potman (Examiner) & Paquita Perez Salgado (Co-assessor)

  Keywords

  • duurzaamheid
  • kwaliteit van werk
  • Telewerken
  • overheid
  • CO2-reductie

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '