Telewerken en de CO2-eq-voetafdruk in de gezondheidszorg

 • G.M. (G├╝sta) van den Toorn

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Telewerken is het flexibiel van plaats en tijd onafhankelijk werken door de inzet van moderne technologie. Dit onderzoek gaat uit van telewerken in de gezondheidszorg. Het duurzame aspect van telewerken is te relateren aan een afname van CO2-uitstoot door afname van woonwerk-verkeer, dat valt onder de indirecte uitstoot volgens scope 3 van het GHG protocol. In deze casestudie is
  onderzocht wat de invloed van telewerken is op de CO2-eq-voetafdruk bij 100% aanwezigheid en bij 60% aanwezigheid, met behoud van kwaliteit van werk. Met de kwaliteit van werk wordt in dit onderzoek uitgegaan van het werkproces. Door toepassing van een rekenmodel is de CO2-uitstoot geschat. Een checklist telewerken is ontworpen om factoren en kwaliteitselementen voor telewerken
  in kaart te brengen. Via semigestructureerde interviews is de checklist telewerken gevalideerd bij zes respondenten. Diverse factoren en kwaliteitselementen zijn herkent door de respondenten. Tevens zijn suggesties gedaan voor het optimaliseren van de checklist, deze zijn als aanbeveling meegenomen voor vervolgonderzoek. De CO2-uitstoot door afname van woon-werkverkeer zal bij telewerken verminderen naar afname in uitstoot van 658 kg CO2-eq/jaar per medewerker, tegenover een toename van de CO2-uitstoot van 300 kg CO2-eq/jaar in de thuissituatie.. Vervolg onderzoek is mogelijk
  in het optimaliseren van het rekenmodel en het relateren naar het effect voor de thuissituatie. De checklist telewerken kan in vervolgonderzoek getoetst worden op nieuw benoemde aspecten ter aanvulling van de checklist.
  Date of Award28 Aug 2019
  Original languageDutch
  SupervisorAnda Counotte - Potman (Examiner) & Paquita Perez Salgado (Co-assessor)

  Keywords

  • Checklist telewerken
  • Gezondheidszorg
  • Telewerken
  • CO2 -voetafdruk,
  • Kwaliteit van werk

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '