Telewerken en de CO2-uitstoot in de bancaire sector
: De invloed van telewerken op de kwaliteit van werk en de CO2-voetafdruk

Translated title of the thesis: Teleworking and CO2-emission within the banking sector : The influence of teleworking on the quality of work and the CO2-footprint
  • N.H. Visser

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In het Klimaatakkoord van Parijs is de ambitie uitgesproken om de gemiddelde opwarming van de aarde af te remmen tot 2 °C. Maatregelen zijn opgenomen in het nationaal Klimaatakkoord. Hierin streven het bedrijfsleven, burgers en lokale overheden naar een circulaire en CO2-arme samenleving in 2050. De bancaire sector heeft zich hieraan gecommitteerd. Maatregelen hiertegen zijn het toepassen van telewerken. 
De onderzoeksvraag is: ‘Hoe kan telewerken de CO2-voetafdruk verminderen met behoud van de kwaliteit van werk in de bancaire sector?’ 
Het onderzoek begint met een voorlopige checklist telewerken opgesteld doormiddel van literatuuronderzoek, bestaande uit belemmerende en bevorderende factoren van telewerk en kwaliteit van werk. Vervolgens is een voorlopige checklist gevalideerd doormiddel van een casestudy via semigestructureerde interviews om zo een uiteindelijke checklist op te stellen. Daarnaast zijn gegevens verzameld over reisbewegingen van afdeling X om met een rekenmodel te berekenen hoeveel CO2-uitstoot er per jaar bespaard kan worden door telewerken. 
De validatie laat zien dat de checklist bruikbaar is bij het implementeren van telewerken. Daarnaast laat onderzoek zien dat telewerken mogelijk een aanzienlijke CO2-reductie kan bewerkstelligen voor de bancaire sector. Deze reductie is wel mede afhankelijk van de hoeveelheid kantoorruimte die naast telewerken nog wordt gebruikt.
Date of Award2 Sept 2021
Original languageDutch
SupervisorRik Bos (Examiner) & Anda Counotte - Potman (Supervisor)

Keywords

  • Telewerken
  • CO2-voetafdruk
  • CO2-reductie
  • Bancaire sector
  • Kwaliteit van werk
  • Green-IT

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'