Telewerken in de bancaire sector met behoud van kwaliteit van werk
: Wat is de bijdrage aan de klimaatdoelstellingen en welke invloed heeft CV-19?

Translated title of the thesis: Teleworking in the banking sector while maintaining quality of work: What is the contribution to the climate objectives and what influence does CV-19 have?
  • H.W.J. Hanssen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De temperatuur op aarde neemt steeds meer toe door toedoen van de mens. Om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden, zijn er klimaatdoelstellingen opgesteld binnen het Klimaatakkoord. Telewerken kan bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Op dit moment is het niet duidelijk welk effect telewerken heeft op de kwaliteit van werk en de mogelijke bijdrage in de vermindering van de CO2-voetafdruk. Binnen dit onderzoek wordt getracht te achterhalen hoe telewerken ingericht kan worden met het behoud van kwaliteit van werk en in welke mate dit invloed heeft op de CO2-voetafdruk. Met behulp van een literatuurstudie zijn inzichten uit recente wetenschappelijke literatuur verzameld over de bevorderende en belemmerende factoren van telewerken. Deze factoren en een methode om kwaliteit van werk te meten zijn gebundeld in een checklist voor de implementatie en verbetering van telewerken. Door middel van een kwalitatief onderzoek binnen de casusorganisatie is onderzocht hoe telewerken kan worden ingericht met behoud van kwaliteit van werk en de mogelijke besparing in CO2-uitstoot. Uit dit onderzoek blijkt dat telewerken op een goede manier is ingericht, echter een duidelijk beleid ontbreekt. De verwachting is dat in de toekomst telewerken en de benutting van kantoorruimte een andere rol gaan spelen. De checklist is gevalideerd en wordt bruikbaar geacht voor de implementatie en verbetering van telewerken. Telewerken zorgt voor een besparing van 846,9 ton CO2-uitstoot per jaar. Deze besparing geldt voor 1295 medewerkers die 1 dag telewerken per week.
Date of Award23 Sept 2021
Original languageDutch
SupervisorRik Bos (Examiner) & Anda Counotte - Potman (Supervisor)

Keywords

  • Telewerken
  • bancaire sector
  • Green IT
  • bevorderende en belemmerende factoren
  • kwaliteit van werk en CO2-voetafdruk

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'