Terrorisme opsporen via social media?

  • M.P. Draycott-Wulfinghof

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Social media wordt, onder andere door terroristen, gebruikt als een belangrijk communicatiemiddel. Terroristen gebruiken social media voor zowel het onderling communiceren, propaganda, als voor het werven voor Jihad. De politie kan deze informatie gevonden op social media gebruiken in opsporingsonderzoeken, maar moet zich dan wel aan bepaalde wettelijke bepalingen houden. Volgens de huidige wetgeving hebben politieambtenaren de bevoegdheid om bepaalde opsporing te doen in open bronnen, op grond van artikel 3 PolW, dan wel de artikelen 126g en/of 126j wet-BOB, echter zijn deze niet specifiek gericht op onze huidige digitale wereld. Met het moderniseren van het Wetboek van Strafvordering is het de bedoeling om meer duidelijkheid te creƫren door expliciete wetsbepalingen betreffende de opsporingsbevoegdheden voor de politie in open bronnen, waaronder social media valt, vast te stellen.
Date of Award16 Dec 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorLitska Strikwerda (Supervisor) & Sven Brinkhoff (Examinator)

Keywords

  • social media
  • terrorisme
  • opsporingsbevoegdheden
  • modernisering
  • wetboek van strafvordering
  • open bronnen

Cite this

Terrorisme opsporen via social media?
Draycott-Wulfinghof, M. P. (Author). 16 Dec 2019

Student thesis: Master's Thesis