The values of EA dynamic capabilities for digital transformations

  • D.L. Pelgrom

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek is gekeken naar de waardes die enterprise architecture (EA) via de EA artifacts uit haar dynamische capabilities levert aan het strategische planningsproces van een digitale transformatie (DT). Dit zijn de sensing, mobilizing en transforming capabilities. Hiervoor is een casestudie uitgevoerd bij een grote Nederlandse publieke organisatie, waarbij EA-professionals en IT-strategen zijn geïnterviewd en documentanalyses zijn uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat EA via de dynamische capabilities ervoor zorgt dat een organisatie een holistische blik kan krijgen op de organisatie, ze haar DT’s beter kan prioriteren, ze beslissingen beter kan onderbouwen op het gebied van de kansen en bedreigingen van DT’s en dat dynamische capabilities helpen om commitment van het management te krijgen voor de inzet van middelen om een DT te realiseren. Een EA-gedreven dynamische capability zorgt voor een verbeterde operationalisering van een DT en hierdoor kunnen organisaties hun DT’s beter evalueren. Uit deze kwalitatieve casestudie is gebleken dat EA met EA artifacts uit de dynamische capabilities via een aantal waardes het strategische planningsproces van een DT kan ondersteunen.
Date of Award18 Feb 2022
Original languageDutch
SupervisorRogier van de Wetering (Examiner) & Frank Grave (Supervisor)

Keywords

  • Enterprise architecture (EA)
  • EA artifacts
  • EA dynamic capabilities
  • digital transformation (DT)
  • strategic planning process

Cite this

'