Titel 8.4 van de Awb: Een adequate oplossing of een voorzichtige eerste stap?

  • R. van Berkel

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie is onderzocht of de huidige procedure voor de onrechtmatige overheidsdaad van titel 8.4 van de Awb een oplossing biedt voor de problematiek die kenmerkend was voor de vorige onrechtmatige overheidsdaadprocedures? En zo nee, of de verzoekschriftprocedure van titel 8.4 van de Awb in combinatie met een rechtsmachtverdeling naar analogie van titel 4.5 van de Awb wel een oplossing biedt voor de problematiek die de onrechtmatige overheidsdaadprocedure kenmerkt(e)? Geconcludeerd is dat in de huidige procedure van titel 8.4 het merendeel van de ‘oude’ probleemoorzaken, zoals de formele rechtskracht en de connexiteitseisen, nog steeds bestaan. Winstpunt van de huidige procedure is wel de zelfstandige verzoekschriftprocedure. Door naast de zelfstandige verzoekschriftprocedure te kiezen voor een ander uitgangspunt in de causaliteitseis, het criterium van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in plaats van het besluitbegrip te hanteren en een exclusieve rechtsmacht voor de bestuursrechter wordt wel wordt wel een oplossing voor de problematiek bereikt. De laatste twee genoemde keuzes zijn terug te vinden in de (nog in werking te treden) regeling voor nadeelcompensatie. Eindconclusie is dan ook dat titel 8.4 van de Awb in combinatie met een rechtsmachtverdeling naar analogie van titel 4.5 van de Awb wel een oplossing biedt voor het merendeel van de genoemde problematiek.
Date of Award23 Jun 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorIrawan Sewandono (Supervisor) & Sander Kole (Examinator)

Cite this

Titel 8.4 van de Awb: Een adequate oplossing of een voorzichtige eerste stap?
Berkel, R. V. (Author). 23 Jun 2017

Student thesis: Master's Thesis