Toepassing van Co-evolutionary Information Systems alignment binnen een overheidsinstantie voor het bereiken van alignment tijdens een IT project implementatie

Translated title of the thesis: Application of Co-evolutionary Information Systems alignment within a government agency to achieve alignment during an IT project implementation
  • G. Cao

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben een impact gehad op de evoluties van organisaties en op de manier waarop organisaties gebruik maken van informatiesystemen (IS) en -technologie (IT). In de praktijk blijkt dat organisaties in de publieke sector meer ICT-problemen ervaren waardoor verspilling en belemmering plaatsvinden. Door de grote hoeveelheden aan ICT-projecten die door organisaties worden uitgevoerd en het belang van succes, is business IT alignment (BITA) een onderwerp wat tot op heden intensief wordt onderzocht. Hierbij is effectieve alignment van belang om het met succes te kunnen implementeren. Om te onderzoeken welke facilitators een positieve bijdrage leveren aan een effectieve alignment interactie, is het co-evolutionary information systems alignment (COISA) als raamwerk gebruikt in dit onderzoek. Dit onderzoek is gebaseerd op een single case study, met de focus op de IT-implementatie bij een overheidsorganisatie. De waarde van dit vervolgonderzoek ligt bij het ophalen van nieuwe empirische resultaten, door op een wetenschappelijke manier de interactie tussen stakeholders in een complexe organisatieomgeving te onderzoeken. Uit de resultaten blijkt dat facilitators op het gebied van stakeholders betrokkenheid en interconnecties de meest positieve impact hebben op effectieve COISA-interactie. Op deze twee gebieden zijn veel nieuwe facilitators geïdentificeerd die in voorgaande onderzoeken niet eerder zijn geïdentificeerd.
Date of Award1 Nov 2021
Original languageDutch
SupervisorPien Walraven (Examiner) & Rogier van de Wetering (Co-assessor)

Keywords

  • Stakeholders
  • interactie
  • complexe organisatie
  • IS/IT project
  • IS/IT implementatie
  • business and IT alignment (BITA)
  • Co-evolutionary Information Systems Alignment (COISA)

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'