Toepassing van de HowULearn in het Nederlandse Hoger Onderwijs:
Een Kwantitatieve Studie Gericht op de Validiteit en Toepasbaarheid.

Translated title of the thesis: Application of HowULearn in Dutch Higher Education: : A Quantitative Study on the Validity and Applicability.
  • Richard De Jong

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Om een vragenlijst te kunnen gebruiken voor de verbetering van de onderwijsleeromgeving is het van belang om vragen te stellen over de benadering van leren, de zelfredzaamheid en de sociaal-emotionele gesteldheid van de studenten. De Universiteit van Helsinki heeft op basis van deze criteria een vragenlijst ontwikkeld, de HowULearn. NHL Stenden heeft deze vragenlijst vertaald naar het Nederlands om de kwaliteit van het eigen onderwijs te meten en te kunnen ontwikkelen. In dit onderzoek is de Nederlandse versie van de vragenlijst gevalideerd en is in de data gezocht naar studentprofielen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van secundaire data, op basis van een afname van de HowULearn onder 834 eerstejaarsstudenten. Met behulp van een exploratieve factoranalyse is de psychometrische kwaliteit van de Nederlandstalige HowULearn onderzocht. De gevonden uitkomsten komen overeen met de originele HowULearn vragenlijst en daarmee is de vragenlijst robuust genoeg. Vervolgens zijn er door middel van een K-means clusteranalyse vier groepen studenten gevonden binnen de data (1) Unorganised and Unreflective Students (2) Deep and Unorganised Students (3) Students Representing Deep Approach (4) All High Students. Op basis van dit onderzoek kan NHL Stenden in de toekomst betere metingen van de onderwijskwaliteit uitvoeren en is het in staat om de leeromgeving en de begeleiding beter aan te laten sluiten bij de voorkeuren van studenten. Door het onderzoeksgebied van de HowULearn te verruimen naar Nederland en de doelgroep te verplaatsen naar het hoger beroepsonderwijs is dit tevens een aanvulling op de bestaande wetenschappelijke kennis.
Date of Award27 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorMigchiel van Diggelen (Supervisor) & A. Donker (Supervisor)

Keywords

  • HowULearn
  • Approaches to learning
  • Teaching-learning environment
  • Learning profiles

Cite this

'